تربیت فرزند درخانواده اسلامی:

گزینش نام و چگونگی آن، از چنان اهمیتی برخوردار است که در خبری آمده است: «مردی خدمت نبی مکرم اسلام (ص) آمد و از حقوق فرزندان بر پدر و مادر پرسید. وی با بیان اینکه نکته مهم دیگر در محیط خانواده نوع پوشش والدین است، گفت: مادر و پدر خیلی نباید راحت و در حالت … ادامه

تربیت فرزند از دیدگاه اسلام – روزنامه کیمیای وطن

در کنار حفاظت و حمایت از فرزندان و هدایت آن ها در راستای زندگی سالم و هدفمند در مراحل گوناگون زندگی، والدین باید از وظایف نظارتی خود غافل نشوند؛ چراکه همین هدایت و نظارت است که انسجام و سلامت خانواده را تضمین خواهد کرد. در ادامه به بیان نکاتی از بررسی تربیت فرزند از نظر … ادامه

تربیت فرزند در اسلام – همکده

این کتاب میکوشد موضوع بسیار مهم و حیاتی تربیت را از منظر متون اسلامی را بررسی کند؛ البته تدوین نظام جامع حقوق تربیت کودک در اسلام تنها به آموزههای تصریحشده در متون معتبر اسلامی محدود نمیشود و آنچه عقل سلیم بشری بر آن اجماع دارد، نیز موردپذیرش اسلام بهعنوان یک مکتب تربیتی است؛ به سخن … ادامه

اصول مهم تربیت فرزند از نظر اسلام و قرآن – مسیر سبز

وقتی که بچه به نزدیکی سن بلوغ رسید و مربی دید که ده تا ضربه کافی نیست میتواند به تعداد آنها بیافزاید تا او را از کارش باز دارد. این امر از مهمترین خطاها و اشتباهات مربی است؛ زیرا بچه از پدر و مادر چیزهای بسیاری یاد میگیرد پس میبیند که عملشان مخالف گفتارشان است … ادامه

تربیت فرزند در اسلام – همکده

در نگاه قبلی با توجه به جایگاه و حرمتی که مدرسه داشت خانواده ها بچه های خود را به آن ها می سپردند؛ اما امروز به محض این که به بچه گفته می شود که تخلف کرده و با او می خواهند برخورد کنند خانواده می آید و مدعی معلم و مدرسه می شود و … ادامه

اهمیت و ضرورت توجه به تربیت فرزند در اسلام

زنا نه تنها مغایر اخلاق انسانی است و برباددهی کانون خانواده است، در عین زمان خلاف قانون خداوند است. همچنان با نکاح نه تنها که پایه یک زندگی اسلامی را مسلمان بنیان می نهد، در عین زمان قانون خدا را در زمین منحیث خلیفه آن ذات الهی پیاده می کند. و یا در امریکا هر … ادامه

اهمیت تربیت فرزند از دیدگاه اسلام – مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی آویژه

بازیهای تیراندازی برای کودکان که مورد سفارش پیامبر(ص) بوده نیز، تأمینکننده هر چهار سطح اهداف بازی است؛ کسب لذت، پرورش بعد جسمی و ایجاد تحرک و آمادگی برای مقابله با دشمن، آموزش و ایجاد تمرکز و درنهایت هدف اصلی بازی در راستای تقویت دشمنشناسی و ایجاد انزجار نسبت به دشمن که از اهداف اصیل تربیت … ادامه

تربیت فرزندان در اسلام – تابش

لازمه این مسأله نیز آن است که پسر، مدت بیشتری با پدر زندگی کند و هر چه زودتر به پدر ملحق شود. حامیان بین المللی حقوق کودک بعد از قرنها به این فکر افتادند که باید در جهت رشد صحیح و تکامل کودکان چارهاندیشی شود و نتیجه تلاش و کوشش آن، تصویب مواد ذکر شده … ادامه

تربیت فرزندان در اسلام (۱)

مطالعه درباره مفهوم «حیا» در آیات و روایات نشان میدهد که منشأ پیدایش این حالت در انسان درک حضور در محضر ناظری آگاه، محترم و گرانمایه است.این مفهوم، قدر مشترک میان همه انواع حیا است. مرحوم مجلسی (رضوان الله تعالی علیه) هم تعریفی راجع به حیا دارد که میفرماید: «اَلحَیاءُ مَلَکَةٌ لِلنَّفسِ تُوجِبُ إِنقِباضُها عَنِ … ادامه

تربیت فرزندان در اسلام – تابش

در روایت دیگری از امام صادق-علیه السلام- به حکایت از حضرت موسی چنین آمده است: “موسی بن عمران گفت: پروردگارا، کدام عمل نزد تو برتر است؟ قرآن کریم در آیه دیگری هم به بازی و مسابقه فرزندان یعقوب با یکدیگر تصریح می کند. جامعه همیشه نیاز به یک مربی و تربیت کننده دارد که بتواند … ادامه