20 متن زیبای فردا تولدمه تولدم مبارک! [انگلیسی

عکس نوشته فردا تولدمه برای پروفایل
متن فردا روز تولدمه، تولدم مبارکتون باشه

a wiser, a better, a beautiful version of me emerging tomorrow. Tomorrow is my birthday and as I live to celebrate every birthday. I will not only celebrate but along the years I will become the best version of me.
یه نسخه عاقل تر، بهتر و زیباتر از من فردا ظهور می کنه، فردا روز تولد منه و من زنده ام تا همه روزهای تولدم رو جشن بگیرم، نه تنها جشن می گیرم بلکه در طول این سال ها به بهترین نسخه خودم تبدیل می شم.

******

Despite heartbreaks, challenges, and my mistakes. I will wake up to see tomorrow which is my birthday. I wish myself a joyous celebration.
با وجود همه دل شکستگی ها، چالش ها و اشتباهاتم، فردا از خواب بیدار می شم که ببینم که روز تولدم فرا رسیده، برای خودم جشن شادی رو آرزو می کنم

******

I thank the Lord for giving me another year of life and I give thanks to you for all the good times we have spent together. Tomorrow is my birthday and wish I could have the pleasant company of all the people I love very much.
خدا را شاکر هستم که یک سال دیگر به من زندگی بخشیده و از شما به خاطر همه اوقات خوبی که در این سال با هم داشتیم ممنونم. فردا روز تولدمه و آرزو می کنم با همه کسانی که خیلی دوستشون دارم دور همی خوبی داشته باشم.

******

My birthday is so special that only happens once a year, so I’m going to celebrate tonight until dawn because tomorrow is my birthday
تولد من اونقدر خاصه که هر سال فقط یه بار اتفاق می افته! برای همین می خوام امشب رو تا صبح بیدار بمونم و جشن بگیرم چون فردا روز تولدمه

******

Hurray, I will be a year older tomorrow, celebrate with me.
هورا، فردا یه سال دیگه به زندگیم اضافه می شه، بیاید با من اونو جشن بگیریم

******

بعضی از افراد با بالا رفتن سن شان زیباتر می شوند
شاید به همین دلیل است نمی توانم زیبا شدنم را متوقف کنم! تولدم مبارک!

******

Tomorrow is my birthday and i found out over the years that lying about your age is the secret to staying young.
فردا روز تولدمه و من در طول این سال ها فهمیدم که دروغ گفتن درباره سن راز جوون موندنه!

******

من می خندم و اجازه نخواهم داد مشکلات زندگی من را شکست دهند
چون امروز روز تولدم است
تولدم مبارک!

******

Tomorrow is my birthday, It’s not the end of another year, but the start of a new one.
فردا روز تولدمه، این روز پایان یه سال دیگه نیست، بلکه آغاز یه سال جدیده

******

Tomorrow is my birthday and I know that never too old to be young.
فردا روز تولدمه و من می دونم هرگز برای جوان بودن پیر نیستیم!

******

Tomarrow, we will celebrate not just the birth of a star, but the birth of a superstar! That is me
فردا ما تولد نه فقط یه ستاره بلکه یه سوپر استار رو جشن می گیریم … یعنی من!

******

امروز روز تولد من است و من هر روز بیش از پیش به این راز پی میبرم
که خلق شده ام تا زیباترین لحظه ها را برای خود و جهان اطرافم رقم بزنم
تولدم مبارکتون باشه!

******

زندگی لذت عجیبی است که خداوند
در چنین روزی به من بخشید
تولدم مبارک

دیدگاهتان را بنویسید