20 متن خوب برای بیوگرافی اینستاگرام [انگلیسی

متن های خوب انگلیسی برای بیوگرافی اینستاگرام
جملات خوب و دلنشین برای بیوگرافی اینستاگرام

زیباترین متن های خوب و دلنشین برای قسمت بیو اینستاگرام به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی

***

مهم نیست تو زندگیمون چی داشته باشیم؛ مهم اینه که تو زندگیمون چه کسانی رو داشته باشیم!

******

Scratch here ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ to unveil my secret bio
این جا را خراش دهید ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ تا از بیوی مخفی من رونمایی شود

******

No this isn’t a dream, this is my reality
نه این یه رویا نیست، این واقعیت زندگی منه

******

Currently saying yes to new adventures
در حال حاضر به ماجراجویی های جدید بله می گویم

******

I’m hurt but I still smile. That’s my life
صدمه دیده ام اما هنوز لبخند می زنم، این زندگی من است

******

اولین قدم به سمت چیزی که میخوای، اینه که شجاعت رها کردن چیزهایی که نمیخوای رو داشته باشی

******

به خودت سخت نگیر! طبیعیه که اشتباه کنی! بلند شو و دوباره امتحانش کن

******

Simplicity is the key to happiness
سادگی کلید خوشبختی است

******

In a world of worriers, be the warrior
در دنیایی از نگرانی ها، جنگجو باش

******

It won’t always be easy, but always try to do what’s right
اگرچه همیشه آسان نیست اما سعی کن همواره آن چه درست است را انجام دهی

******

بیو شاخ دخترونه و پسرونه

Living life on my own terms
من با شرط و شروط شخصی خودم زندگی می کنم

******

I don’t care what people think of me this is me in rawest form
برام مهم نیست مردم چه فکری درباره من می کنند، این خام ترین فرم منه!

******

I’d rather be hated for who I am than loved for who I am not
ترجیح می دهم برای آن چه که هستم مورد تنفر باشم تا این که برای آن چه که نیستم دوستم داشته باشند

******

فردا، یه فرصت دوباره ست تا همه چیز رو بهتر کنی

******

هر از دست دادنی، از دست دادن نیست… اینو یادت باشه!

******

Wanna know my story? Press that follow button
می خواهی داستان من را بدانی؟ دکمه فالو را فشار بده

******

Looking at the world through 🌹colored glasses
با عینک های رنگی به دنیا نگاه می کنم

******

I’m sweet like honey 🍯
من مثل عسل شیرینم

******

زندگی خیلی بهتر میشه اگه بفهمی که باید از رفتن به دنبال آدمایی که بهت اهمیتی نمیدن، دست برداری!

******

زندگی بهتر میشه اگه کمتر گریه کنی، بیشتر بخندی و بابت همه چیزایی که داری، شکرگزار باشی!

******

بیو خوب و کوتاه برای اینستاگرام
بیو خوب و انگیزشی سنگین واسه اینستاگرام

به جای نگرانی برای چیزهایی که از کنترلت خارجه، انرژیت رو روی کارهایی که از دستت بر میاد بذار!

******

Glitter is the only option
درخشش تنها گزینه است

******

I see beauty in everything
من زیبایی را در هر چیزی می بینم

******

Goal: bigger smile
هدف: لبخند بزرگ تر

دیدگاهتان را بنویسید