20 سخنان حکیمانه کوتاه و پندآموز بزرگان در مورد زندگی

جملات و سخنان حکیمانه و پندآموز بزرگان
جملات و سخنان حکیمانه و پندآموز بزرگان

مهم نیست چقدر آهسته بروی؛ مادامی که توقف نکنی، مسیری طولانی خواهی پیمود.
“کنفسیوس”

******

یک جنگجوی موفق، یک فرد معمولی با تمرکز لیزری است!
“بروس لی”

******

با اطمینان در مسیر رویاهات قدم بردار و زندگی ای که رویاشو داری، زندگی کن!
“هنری دیوید تورو”

******

چه فکر کنی میتونی، چه فکر کنی نمیتونی، در هر صورت درست فکر کنی!
“هنری فورد”

******

تو بر ذهنت کنترل داری، نه بر اتفاقات اطرافت! این را درک کن تا قدرت را بیابی
“مارکوس اورلیوس”

******

کافیست تا جایی که می توانی، با چیزهایی که داری، و از همان جایی که هستی، شروع کنی!
“تئودور روزولت”

******

زندگی هیچ محدودیتی ندارد، جز آن محدودیت هایی که بشر برای خود ایجاد می کند!
“لس براون”

******

زندگی مثل اکو میمونه؛ هرچی بدی، همونو دریافت می کنی!
“دیوید دنوتاریس”

******

زندگی سراسر خطر است! تنها خطری که باید به هر قیمتی از آن اجتناب کنی، خطر «هیچ کاری نکردن» است!
“دنیس ویتلی”

******

هرگز از رها کردن چیزهای خوب برای رسیدن به چیزهای عالی نترس!
“راکفلر”

******

بزرگترین ترس ما نباید ترس از شکست باشد… بلکه باید ترس از موفقیت در چیزهایی باشد که هیچ اهمیتی ندارند!
“فرانسیس شان”

******

هر چه بزرگ تر می شوم، کمتر به آنچه دیگران می گویند، و بیشتر به آنچه که انجام می دهند توجه می کنم!
“اندرو کارنگی”

******

تو باید همان کاری را انجام بدهی که رویایش داری، حتی زمانی که می ترسی!
“آریانا هافینگتون”

******

عشق، جهان را نمی گرداند، بلکه گردش جهان را ارزشمند می سازد.
“الیزابت بارت براونینگ”

******

آموخته ام که افراد آنچه را می گویی و آنچه را انجام می دهی، فراموش خواهند کرد، اما هرگز احساسی که به آن ها داده ای را فراموش نخواهند کرد
“مایا آنجلو”

******

هیچ چیز اتفاقی نیست؛ فقط هدفی پشت آن است که هنوز درک نشده است!
“دیپاک چوپرا”

******

به هرکجا می روی، عشق منتشر کن… بگذار هر کس از پیشت می رود، خوشحال تر برود
“مادر ترزا”

دیدگاهتان را بنویسید