20 بیو انگیزشی موفقیت دخترانه و پسرانه [انگلیسی

بیو انگیزشی موفقیت دخترانه و پسرانه
بیو انگیزشی موفقیت دخترانه و پسرانه

زیباترین متن های انگیزشی موفقیت برای بیوگرافی اینستاگرام و واتساپ

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself
هدف از زندگی، پیدا کردن خودت نیست؛ بلکه ساختن خودته!

******

You don’t have to be great to start, but you have to start to be great
نیازی نیست برای شروع عالی باشی، اما باید شروع کنی تا عالی باشی!

******

هرگز برای شروع یک مسیر جدید، دیر نیست! به هر جا که برسی، به موقع رسیدی

******

گاهی جدا شدن از بعضی عادت ها، دقیقا همون چیزیه که بهش احتیاج داری

******

زندگی خیلی خوب میشه، به محضی که خودت این اجازه رو بهش بدی!

******

Hold the vision, trust the process
هدفت رو حفظ کن و به پروسه تحققش اعتماد داشته باش!

******

It’s not whether you get knocked down, it’s whether you get back up
مهم نیست زمین بخوری؛ مهم اینه که بتونی بلند شی!

******

Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough.
شکست، هیچ وقت بر تو چیره نمیشه اگه تصمیم قطعی خودت رو برای موفقیت گرفته باشی!

******

You must be the change you wish to see in the world
شما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید

******

Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway
هیچ گاه دست از رویا پردازی برندارید، زیرا زمان برای به واقعیت پیوستن آن نیاز است

******

پیشرفت، یه فراینده؛ به دست میاری، از دست میدی، گریه میکنی، رشد میکنی، یاد میگیری، تلاش میکنی، شکست میخوری اما به تلاشت ادامه میدی

******

The hard days are what make you stronger.
روزهای سخت، همون چیزی هستن که از تو آدم قوی تری می سازن!

******

If opportunity doesn’t knock, build a door
اگه شانس در خونت رو نمیزنه، واسه اینه که هنوز دری نساختی!

******

سفری که هزاران مایل درازا دارد، با یک قدم کوچک شروع می شود

دیدگاهتان را بنویسید