15 متن عاشقانه دلتنگی و انتظار کشیدن [دلنوشته دوری و تنهایی]

پیامک عاشقانه دلتنگی و انتظار
پیامک عاشقانه دلتنگی و انتظار

عشق تو مثل هواست، من هیچ وقت از خواستن بیشتر و بیشتر دست نمی کشم
اما نمی تونم لمسش کنم چون تو از من دوری و دلم خیلی برات تنگ شده …

******

هر روز مشتاقانه منتظرم تا تو از این در وارد شوی و به من بگویی که
دوره جدایی و دوری به پایان رسیده

******

برای اینکه روزی دوباره کنار هم باشیم دعا می کنم چون هر لحظه بدون تو برایم اندوه و غصه است
دلم واست تنگ شده همسر عزیزم

******

وقتی دلم برات تنگ می شه می فهمم چقدر خوش شانسم
که یه آدم فوق العاده برای دلتنگ شدن دارم!

******

Counting the seconds until we’re together again, doesn’t heal my loneliness
I miss you so much honey
شمارش ثانیه ها تا لحظه ای که دوباره با هم باشیم تنهایی من رو تسکین نمی ده
دلم برات خیلی تنگ شده عسلم!

******

“گذشته” زمانی است که ما را به هم رساند
“حال” زمانی است که ما را از هم جدا کرده
“آینده” تو را نزدیک من نگه می دارد
درست کنار قلبم!

******

اگرچه جسم تو پیش من نیست اما تو در قلبم هستی هرجا که می روم …

******

هر دقیقه به اندازه یک ساعت می گذرد
هر ساعت به اندازه یک روز
هر روز به اندازه ابد
اما من به اندازه ابد و یک روز برای تو منتظر خواهم ماند

******

There is not a single moment in any day that I do not find myself missing you
هیچ لحظه ای در هیچ روزی نیست که من دلتنگ تو نبوده باشم

******

عشق تو زیباترین لذتی هست که تا به حال تجربه کرده ام و دلتنگی تو بدترین دردی است که تا به حال از آن رنج برده ام
خیلی دلم برات تنگ شده عشقم

******

استوری دلتنگی و تنهایی

 عکس نوشته تنهایی و انتظار
عکس نوشته تنهایی و انتظار

یادتــــــــ باشد؛
مــــــــــن اینجا،
کنار همین رویاهای زودگذر،
به انتظار آمدن تـــــــو ،
خط های سفید جاده را می شــــــــمارم … !

******

نقــّـــــــــاشِ خــــوبی نــــبودم …
اما
ایـــــــــــــن روزها…
به لطـــــــــــفِ تــــــــــو…
انـــتظــــــار را دیـــــــــــدنی میکـــــِـــــــشـَـم….!

******

هیچکس هرگز نمی تونه جای تو رو در قلبم بگیره
تو تنها کسی هستی که من رو شاد می کنه
تو همه اون چیزی هستی که توی زندگیم نیاز دارم و من هنوز منتظر برگشتنت هستم

******

بــآ مـَن از بـودن بـگـــو …
گـوشــم را کــَـر کـرده….
هـیـآهـوـےِ نــَـبودنـتـــ ـــ ـ

******

دلتنگی احساس قشنگیه
وقتی بدونی اونی که دوسش داری
هیچ وقت فراموشت نمی کنه

******

اسم اش را هر چه دوست داری بگذار
عشق
دلتنگی
اما من دیوانه توام …

دیدگاهتان را بنویسید