کلروپلاست ها در فتوسنتز دخالت دارند

در شدت نور بسیار زیاد، فتوسنتز کند شده و سپس مهار می شود، اما شدت نور موجود در طبیعت معمولا در حد نرمالی قرار دارد. لایه اوزون در فاصله ۱۶ تا ۴۸ کیلومتری از سطح زمین قرار گرفته و کره زمین را در برابر تابش فرابنفش نور خورشید محافظت میکند. اهمیت کشاورزی دقیق و تکنولوژی آن با توجه به محدودیت منابع و افزایش روزافزون جمعیت بسیار روشن است امّا آنچه باید مورد بحث قرار گیرد و در مورد آن تحقیق و بررسی جدی صورت گیرد سیاست های کلان و برنامه ریزی های بلند مدّت و کوتاه مدّت کشور در ارتباط با این تکنولوژی است. دانش بومی به عنوان دستور العملی پایدار از دل تاریخ و گداخته شده در طی اعصار همراه با هزاران سال تجربه و آزمایش، سرانجام به بینش و درکی عمیق و دقیق از محیط، ساز وکارهای آن و تبادلات اکولوژیکی دست یافته است. در این راستا محققان دانشگاه جایگزین مناسب و پایداری را برای افت کش های شیمیایی یافته اند تا به این ترتیب ضمن حفظ جایگاه انها به عنوان ممکن غیر قابل توسعه کشاورزی کمک شایانی نیز به حفظ محیط زیست و سلامت کشاورزان شده باشد. به این بیماری، سوختگی خالدار برگ گندم نیز گفته میشود و نخستین بار در کشور در سال ۱۳۲۰ توسط پتراک و سپس در سال ۱۳۲۶ توسط اسفندیاری گزارش شده است.

این روش آموزشی در اواخر ۱۹۸۰ میلادی اولین بار در اندونزی اجرا شد. تولید مثل جنسی ندارند و تنها به روش غیرجنسی و تقسیم دوتایی تکثیر میشوند و در برخی موارد با تشکیل هورموگونیوم (اسیلاتوریا) نیز تکثیر می شوند. این دانش سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل شده و نسل بعدی نیز آن را متکامل تر کرده و به فرزندان خود انتقال داده است. شاید بتوان ریشه های این تقابل را در دوران استعمار جستجو کرد، دورانی که در آن استعمارگران روشهای نوین را در مستعمرات خود ترویج می دادند. سیانوباکتریها حاوی کلروفیل هستند در حالی که سایر اشکال باکتری ها حاوی باکتریوکلروفیل هستند. به طور معمول اگر ما 100 بذر از یک درخت تهیه کنیم و آنها را بکاریم ، پس از سبز شدن بذر ها و به بلوغ رسیدن درختان حاصل از این بذرها متوجه میشویم که فقط حدود 3 درصد از این درختان شبیه به درخت مادری ، 2 درصد کیفیتی بیشتر از درخت مادری و متاسفانه 95 درصد بذر ها در اکثر موارد کیفیتی پایینتر از درخت مادری خواهند داشت. نقش آنها در بدن ما چیست؟ بسیاری از صفاتی که برای ما جالب توجه اند، توزیع طبیعی نرمال دارند مثلا 1 – وزن دانه های برنج، 2 – مقدار پروتئین دانه های سویا، 3 – غلظتِ قندِ خونِ انسان، 4 – رنگ پوست و حتی 5 – بهره پوهشی.

در ضمن این میوه خوش رنگ و خوش طعم دارای مواد معدنی ضروری برای بدن مانند کلسیم ، گوگرد ، آهن ، فسفر ، منیزیم و پتاسیم است. خاک اساس هستی ، تولید و انبار مواد خام است و نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ایفا می کند. هر ۱۰۰ گرم پورفیرا بهطور میانگین ۴/۱۱ گرم آب، ۶/۳۵ گرم پروتئین، ۷/۰ گرم چربی، ۳/۴۴ گرم کربوهیدرات و ۸ گرم مواد معدنی دارد. برای مثال، عنصر کربن سه ایزوتوپ اصلی دارد. ضد قطره و بخار بر روی گیاه: قطرات تشکیل شده آب بر روی سطح داخلی فیلم گلخانه اثر منفی دارد که از جذب نور تا ۳۰ درصد جلوگیری کرده و احتمال بروز بیماری برای گیاه را افزایش میدهد. شاید بتوان گفت که اصلی ترین عامل انحراف جهت رشد و خمیدگی درختان در شهری مانند شهرتهران تراکم شدید آنها به جهت کاشت اولیه ناصحیح و غیر اصولی در فواصل کم نسبت به یکدیگر و عدم وجود نور کافی است که خود عاملی برای ایجاد رقابت بین درختان و انتخاب جهات رشد غیر صحیح و در نتیجه کج شدن آنها می شود .

گیاهان کربوهیدراتها را توسط فتوسنتز می سازند ، سرعت پائین فتوسنتز منجر به رشد کند گیاه می شود و مرگ گیاه را بدنبال خواهد داشت .کلروفیل مولکول مسئول جذب انرژی نور می باشد. برخي گونه هاي خزه هاي دريايي مي توانند در عرض سه ماه حدود 9 تا 12 فوت رشد کنند. این نوآوری ها و تکنیک ها اغلب دانش بومی و روش زندگی بومیان را ابتدایی، ابلهانه و ناکارا جلوه می دادند و تلاش داشته اند تا روشهای صنعتی را وارد زندگی آنها کنند تا از این طریق بتوانند بازده تولید را افزایش دهند. فعالیت های عملی بهترین روش برای آموزش نحوه کارکرد فتوسنتز به کودکان است. این خدمات نه تنها برای عصر حاضر که برای آیندگان نیز اهمیت دارند. برای تأمل در مورد آنچه خواندهاید، وقت بگذارید. به طور کلی در سیستم هیدروپونیک آنچه مهم است ، اکسیژن ، آب، شرایط محیطی و مهمترین آنها محلول غذایی است. سرمازدگی یکی از مهمترین استرسهای محیطی موثر در رشد گیاهان و تولید محصولات زراعی است. معمولاً بازتابنده و بالاست در اتصالات لامپ رشد فلورسنت توکار است و نمای نازکی به آن میبخشد. سرمازدگی و یخ زدگی توزیع جغرافیایی، رشد فصلی و کاهش معنی دار تولید را در بسیاری از گیاهان زراعی باعث می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید