کتاب بازتاب درمانی برای درمانگرهای کل نگر ⚡️ فرانسسکا گولد – ترجمه محمود شریفی

مورد استفاده قرار میگیرد. اشتباه است که فکر کنیم که او آن دنیا را جدی نمیگیرد؛ برعکس، او بازیاش را بسیار جدی میگیرد و هیجان زیادی را در آن سرمایهگذاری میکند. بازتاب درمانی، روشی برای راه اندازی جریان شفا بخش در درون بدن است. این اعمال فشار آرام از بیرون، برداشتهای درهم ریخته درون ما را قوام میبخشند و ضرورت بر زبان آوردن آگاهیهای درونی و ذخایر سست تمرکزمان را انسجام میدهد. تهیه این جدول و پایش این موقعیتها و بازتاب های مناسب، سبب می شود آن تغییرات رفتاری که در درون فرزند ما در حال شکلگیری است، متوجه شویم. در طول بازیدرمانی، کودک، هدایت گر و رهبر است. عدم تعادل بدن در طول جریان زندگی روزانه میتواند سبب شود كه پیامهای عصبی در هر جای بدن مسدود (بلوكه) گردند و این بدان معنی است كه سرعت حركت پیامهای عصبی به عضلات، اعضاء و غدد بدن تا حدودی كند میشود . در این مطالعات متغیرهایی مانند خستگی، خواب، یبوست، شدت و طول مدت لیبر، استفراغ بعد از شیمی درمانی، اضطراب، شاخص های فیزیولوژیک، علائم PMS، کمردرد و بی قراری مورد مطالعه قرار گرفت که از این میان بیشترین مطالعه بر روی درد (20 مورد) و بیشترین جامعه آماری مربوط به زنان (30 مطالعه) بوده است.

این تکنیک مربوط به مواقعی می شود که شما در حال تلفن حرف زدن و کار کردن هستید، کودک شما نیاز به توجه دارد و به سمت شما میآید. روش جستجو: در این مطالعه با استفاده از کلمات کلیدی بازتاب درمانی، بیمار، بخش مراقبت ویژه تنفسی، ماساژ درمانی، مشکلات جسمانی و روانی، بصورت فارسی و انگلیسی، جداگانه و ترکیبی، مطالعات مرتبط از سال 2010 تا 2017 در PUBMED, SID, Irandmedex, Ovid, Google Scholar, Science Direct انتخاب و براساس هدف پژوهش نهایتا 18 مقاله تجزیه و تحلیل شد. آیا می دانید با انجام ماساژ بازتاب درمانی، قدرت تکلم بیماران دچار عارضه مغزی باز می گردد ؟ اگر با 10 کلمه یا کمتر نتوانستید حرفی را به بچه ها بگویید، آن را به زبان نیاورید؛ چرا که بچه ها سردر گم میشوند و مفهوم اصلی لابلای آن کلمات اضافی گم می شود. سیستم گردش خون عمل خون رسانی را به کلیه اندام ها انجام می دهد.

غالباً رفلکسولوژی را روی کف پا انجام می دهند، لیکن روی کف دست هم کاربرد دارد. بازتاب درمانی یک درمان مکمل است که شامل کار کردن برروی پا یا دست هاست، اینکه بدن را برای التیام خودش توانمند کنند. بازتاب شناسی یا رفلکسولوژی یک هنر ظریف و شکلی از درمانهای شفابخش طب کل نگر است و نباید آنرا با ماساژ کف دست و پا اشتباه گرفت بلکه یک نوع فشار درمانی ویژه و معین می باشد این رشته یک تکنیک قدیمی است وبراین اساس پایهریزی شده که نقاط بازتابی(رفلکس) در روی کف دستها، پاها، گوش و … آیا می دانید ماساژ بازتاب درمانی، باعث بهبود نسبی بیماران سکته مغزی می شود ؟ رفلکسولوژی (ماساژ عوارض سکته مغزی) یا بازتاب درمانی، یک ماساژ کاملا تخصصی برای بیماران دچار عارضه سکته مغزی است . ماساژ بازتابی، به علت کاهش عوارض و هزینه ها در کانون توجه محققین در جامعه بیماران مختلف قرار گرفته و گاهی به طور گسترده، بعنوان یک درمان جایگزین در بسیاری از شرایط مختل کننده سلامتی استفاده شده است. بحث و نتیجه گیری: مجموع یافته های این مطالعه مروری تأثیر مطلوب و مثبت رفلکسولوژی بر بیماری ها و اختلالات مختلف را نشان می دهد.

استفاده از تکنیک های مختلف بازتاب درمانی بصورت مجزا یا در ترکیب با سایر روش های طبی و غیرطبی، منجر به ارتقاء کمی و کیفی الگوی خواب بیمار و رفع بی خوابی، بهبود پارامترهای گازهای خون شریانی ( اشباع اکسیژنی و میزان اسیدیته خون)، افزایش سطح هوشیاری و ارتقاء نمره معیار گلاسکو، بهبود علایم حیاتی (کاهش فشارخون، ضربان قلب و تعداد تنفس)، کنترل درد در مواردی که بیمار در شرایط طبی پیچیده ای قرار دارد مانند جراحی قلب باز و پیوند شریانی، کاهش سطح اضطراب و بیقراری بیمار، کاهش دوره های مقابله با دستگاه ونتیلاتور و درنتیجه کاهش نیاز به داروهای آرامبخش و سداتیو و جداسازی سریع تر بیمار می گردد. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هر دو مداخله باعث بهبود نمره کل کیفیت خواب سالمندان شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که هر دو روش درمانی منجر به کاهش وزن می شوند و این کاهش در مورد بازتاب درمانی با سرعت بیشتری در مقایسه با درمان شناختی رفتاری رخ می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید