کتاب بازتاب درمانی برای درمانگرهای کل نگر ⚡️ فرانسسکا گولد – ترجمه محمود شریفی

همچنین یافته ها نشان داد که هر دو روش درمانی منجر به کاهش اضطراب می شوند هر چند این کاهش فقط در درمان شناختیـ رفتاری معنادار بود. نمونه ها به روش تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. در خط پایه، پایان درمان و دو ماه بعد از درمان، میزان اضطراب آزمودنی ها به وسیله پرسشنامه اضطراب بک (BAI) و وزن آن ها به وسیله یک ترازوی دیجیتال اندازه گیری شد. با این حال، استفاده از صندلی خالی برای رشد شخصی هدف دیگری دارد: شروع یک گفتگوی درونی که در آن «مخالف» خود را پیدا میکنیم و با آنها صحبت میکنیم. فریتز پرلز، پیشگام درمان گشتالت، میگوید: رنج اصلی ما بهعنوان انسان شکافی است که بین حال و آینده ایجاد میکنیم. تمرکز بر این ناحیه میتواند برای کسانی که مبتلابه آسم هستند یا فقط میخواهند سلامت کلی ریهشان را بهبود دهند، عالی است. را در سایت بارامد برای شما قرار میدهیم. از مجموعهی مدرسهی زندگی، بازتاب دهندهی یک باور اساسی در زندگی است که میگوید روان درمانی بزرگترین گامی به شمار میآید که شما میتوانید در جهت خودشناسی و شکوفاییتان بردارید. بهرام یوسفی ترجمه فارسی این کتاب را تهیه نموده است. خیلی ساده این ناحیه را با انگشتانتان ماساژ بدهید تا از مزایای سلامتی حاصل از آن استفاده کنید.

جریان انرژی حیاتی، هماهنگی عملکرد اعضای مختلف و سیستم عصبی از مقدمات تندرستی و سلامتی است. رفلکسولوژی توسط پزشکان برای درمان شرایط و آسیبهای مختلف پیشنهاد شده است. برای کمک به یک مشکل خاص روی ناحیه ای از پا تمرکز می کنیم که در رابطه با بخش آسیب دیده یا مشکل دار بدن باشد. مخاطب با دیدن این ویدئوها به تنهایی یا با کمک یکی از عزیزان خود میتواند تکنیک های ارائه شده را روی خود اجرا کند که اجرای این تکنیک ها برای آقایان و خانم های نابارور حدود 10 تا 15 دقیقه در روز زمان میبرد و بین 3 هفته تا 2 ماه پس از اجرای تکنیک ها اثرات درمانی آن به وضوح توسط بیمار حس خواهد شد. خیلی ساده بخش داخلی سینهی پا را ماساژ دهید تا از حداکثر مزایای آن برای غدهی تیروئید سود ببرید. این شیوه به ما فرصت میدهد تا ارتباط داخلی بین جسم و محیط فیزیکی و احساس خودمان را تجربه کنیم. از یک طرف خودمان را قرار میدهیم که ناراحت است و مانع از حرکت ما میشود و از طرف دیگر، آن بخشی از وجودمان را روی صندلی قرار میدهیم که میخواهد با آن وجه دیگر روبرو شود تا زندگی پربارتر، آزادتر و بازتری داشته باشد.

در طول فرآیند درمان ، که یک کار حرفه ای است ، به اصل محرمانه بودن توجه دقیق می شود. عدم تعادل بدن در طول جریان زندگی روزانه میتواند سبب شود که پیامهای عصبی در هر جای بدن مسدود (بلوکه) گردند و این بدان معنی است که سرعت حرکت پیامهای عصبی به عضلات، اعضاء و غدد بدن تا حدودی کند میشود دانش رفلکسولوژی در جهت رفع این انسداد مسیرها و بهبود ارتباطات عصبی عمل میکند. نظریه گشتالت معتقد است هنگامیکه مسائل بازمانده از گذشته را را فاش و شناسایی کردیم، آنها را رها خواهیم کرد. آقای H. Head نیز در ۱۸۹۰ مناطقی را روی پوست کشف کرد. میتوان بعد از روزهای کاری سخت و پر تنش، به کمک ماساژ، آرامش را تجربه کرد. روان درمانی یکی از با ارزشترین اکتشافات قرن اخیر است که قدرتی استثنایی برای بهبود روابط، بالا بردن سطح سلامت روانی و گشایش فضای خانواده دارد و در بهرهبرداری از ظرفیت بالقوهی حرفهای به شما کمک میکند. روغن یا لوسیون های ماساژ بخصوص اگر با عصاره های روغنی معطر شده باشند می توانند کمک زیادی به درمان نمایند. همچنین کتاب میتواند چون پنجرهای رو به جهان باشد که کودکان را به نگاه فراتری از خود و پیرامونشان دعوت کند تا با شخصیتها و شرایط پیوند برقرار نمایند.

GT نتیجه تحقیق آنها در مورد سیستمهای مختلف از جمله ادیان شرقی، فیزیک جهان و نظریه سیستمها بود. این آرام سازی اعصاب هم به نوبه خود انقباض عروقی را کاهش می دهد به طوری که خون و جریان عصبی با آزادی (راحتی) بیشتری جریان یافته و در نتیجه بهبود جریان خون، سموم نیز از بدن دفع می شود. همچنین هر پا شامل ۲۶ استخوان کوچک، ۱۱۴ لیگامان و ۲۰ عضله میباشد که توسط بافت همبندی، عروق خونی و اعصاب به همدیگر متصل گشته و توسط پوست پوشیده شدهاند. فیلمسازی، برگزاری کلاسها، ارائهی خدمات درمانی و تولید سلسهای از محصولات در عرصهی روانشناسی از دیگر فعالیتهای این مجموعه میباشد. هدف از انتشار مجموعهی مدرسه زندگی، پرورش هوش عاطفی میباشد. در دوران کودکی که از جنبه عاطفی سالم باشد، باز اشتباهات زیادی رخ میدهد. اگرچه اکثریت مردم با پاهای سالم به دنیا میآیند ولی تخمین زده می شود که تقریباً در ۸۰% بزرگسالان ، مشکلات پاها پیش خواهد آمد. در این رویکرد شرکتکنندگان یاد میگیرند با درون خود سازگار شوند، گذشته را رها کنند و با لحظه حال درگیر شوند. این قواعد اخلاقی مرزهای فرایند روابط درمانی را تشکیل می دهد و از آسیب دیدن این فرایند جلوگیری می کند. هدف: هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختیـ رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب افراد چاق بود.

دیدگاهتان را بنویسید