کتاب بازتاب درمانی برای درمانگرهای کل نگر ⚡️ فرانسسکا گولد – ترجمه محمود شریفی

هنر درمان طبیعی مبتنی بر این اصل که رفلکس در پا، دست و گوش و مناطق ارجاع خود را در مناطق مربوط به منطقه ی عضو بدن، از طریق استفاده از فشار بر روی این رفلکس بدون استفاده از ابزار و روغن، پاها منطقه اصلی عضو بدن ، بازتاب تنش را تسکین می دهد، بهبود گردش خون و ارتقاء عملکرد طبیعی از مناطق اعضای بدن مربوط به آن از بدن کمک می کند. این شخص ادعا کرد که دست و به ویژه پا حساس به دستکاری بوده و تمام بدن را به “واکنش” در بازتاب تصویر اعضای بدن مجبور میکنند. فیتزجرالد ادعا کرد که اعمال فشار اثر بیهوشی در مناطق دیگر بدن است. یکی دیگر از اصول رفلکسولوژی، اعتقاد به این که پزشکان می توانند استرس و درد در قسمت های دیگر بدن از طریق دستکاری پا تسکین دهند است. یکی ادعا ی دیگر توضیح می دهد که فشار در پاها باعث دریافت سیگنال از مغز میشود که باعث ارسال مواد شیمیایی ‘تعادل’ سیستم عصبی و یا آزاد کردن اندورفین میشود . انتقاد مشترک از بازتاب عدم وجود شواهد کافی برای آن اثرات ادعا شده ی آن است. از آنجایی که ما هر عضو، اندام، غدد درون ریز و حتی کل بدن را در این صفحات انعکاس داریم، با تحریک یا ماساژ بازتاب این ها در کف پا، دست و گوش ابتدا عدم تعادل و گرفتگی بدن را در می یابیم، و سپس با بازگرداندن جریان طبیعی انرژی به بدن در جهت بهبود بیمار گام بر میداریم.

آیا می دانید عدم تکلم و یا از کار افتادن دست و پا، چقدر بر میزان افسردگی افراد مبتلا به عارضه مغزی تاثیر می گذارد ؟ علت این سندروم نامشخص است؛ این وضعیت گاهی بهدنبال استرس تشدید پیدا میکند و خودش از عوامل ایجاد اضطراب و افسردگی و اختلالات خواب است. این متخصص طب سنتی با بیان اینکه شدت سندرم پای بیقرار متغیر است، افزود: معمولاً در حالت استراحت و بهویژه در زمان خواب رخ میدهد و ممکن است در هنگام نشستن بر صندلی و زمان استراحت بعد از رانندگی نیز ظاهر شود. این ارتباط انرژیک منجر به وجود این صفحات بازتابی و ارتباط آنها با تمام بدن می شود. هر گونه انسداد دراین مریدین ها و یا اعضاء بدن بر مناطق بازتابی هم منعکس می شود، پس می توان با معاینه کف دست یا پا، پی به این گرفتگی ها برد. در این علم مواردی مانند دانستن ابتدایی آناتومی دست و پا بسیار مهم بوده و یادگیری تکنیک های ماساژ و تحریک، نحوه گرفتن و نگهداری دست و پا و در نهایت دانستن نقشه بازتابی و اینکه هر عضو یا ارگان در چه قسمتی می باشد آموزش داده می شود.

درمانگران رفلکسولوژیفرض میکنند که انسداد یک میدان انرژی نامرئی، نیروی زندگی یا هر چیز دیگر، می تواند از طریق پا یا دست انعکاس یابد. هدف مرکز خدمات روانشناختی بازتاب یاری رساندن به شما برای داشتن زندگی ای همراه با آرامش می باشد. 4-رها شدن احساسات سرکوب شده ناشی از فشارها و استرس، آرام سازی بدن و تغییر وضع زندگی. ۲- مصر ۲۵۰۰ تا ۲۳۳۰ سال قبل از میلاد باشد .پیدا شدن یک تصویر نقاشی شده در آرامگاه پزشکی مصری بنام Ankahar که نشان دهنده وجود رفلکسولوژی در این تاریخ است. یک پژوهش ملی در سال 2005 نشان داد که 21.4 درصد از جمعیت دانمارک رفلکسولوژیکرده اند.در نروژ 5.6٪ از جمعیت نروژ در سال 2007، رفلکسولوژی استفاده کرده اند. وی خاطرنشان کرد: فراوانی این سندروم در جامعه ۱۰ درصد است و در سالمندان و خانمها شایعتر است. وی درباره مفهوم هنردرمانی گفت: آرت تراپی یا هنر درمانی استفاده از مصالح هنری برای ابراز و بازتاب شخص است. میراثی كه وی درخصوص رفلكسولوژی برجا گذاشته بود توسط Dwigt Byers برادرزاده وی تداوم یافت. تشدید وضعیت پوستی، بویژه در مواردی كه سركوب شده باشند و تعریق شدید همراه با خارج شدن سمومی كه از طریق منافذ پوستی كف پاها، آزاد می شوند.

احتمال اینکه روش انعکاس درمانی بتواند نوعی عفونت شدید داخلی را درمان کند کم است و نیز مسلم است که این روش نمیتواند حالات غیر عادی ساختاری بدن چون بادفتق، مسدود شدن روده و یا شکستگی استخوان را درمان کند. همچنین آزادسازی اندورفین را در بدن افزایش می دهد و موجب افزایش سلامتی و نشاط و “احساس خوب بودن” در فرد میگردد. چاقی از زیبایی و جذابیت فرد میکاهد. رفلکسولوژی یا بازتاب درمانی شاخه ای از طب کل نگر است و نباید آن را با ماساژ کف دست و پا اشتباه گرفت بلکه یک نوع فشار درمانی ویژه و معین می باشد. رفلکسولوژی تا به حال چند مورد از آزمایشات بالینی در طول سال ها با نتایج مختلف را به خود اختصاص داده است. می تواند قدرت شفابخشی خود بدن را افزایش دهد. پس همه این صفحات، تمام بدن را در خود جا داده و یک نقشه کوچک از کل بدن می باشد. می تواند برای متعادل سازی کل بدن استفاده شود. 1متعادل سازی سیستمهای بدن، بطوریکه بدن بتواند خود را شفا دهد.

دیدگاهتان را بنویسید