کتاب بازتاب درمانی برای درمانگرهای کل نگر ⚡️ فرانسسکا گولد – ترجمه محمود شریفی

وینیکات این را در تعبیرش روشن میسازد، که با بازیکردن مقایسه شده است، که این شنیدن بود که مانند یک بازنماییکننده از نگاه مادر بود: «این دیوانگیْ ذهن او را قادر ساخت که خودش را بهعنوان یک دختر از موقعیت من ببیند» (همان منبع). نگاه کن! تو بر روی زمین در اطراف سر بچهها، رویاهايی که آنها زمانی که در خواب بودند داشتند را قرار دادی! اما هیچ کس آنجا نیست». باتوجه به بازتاب تحریفشدهای که وینیکات در تعبیر معروفش به یک بیمار مرد اظهار میکند که مجبور بود عنصر غیر-مردانه از شخصیت خودش را انکار کند و تاآنجایی که ممکن است از خودآگاهی دور نگهدارد، ما متوجه میشویم که وینیکات به او میگوید: «من به یک دختر گوش میکنم، من بسیار خوب میدانم که تو یک مرد هستی، اما من درحال گوشکردن به یک دختر هستم و من با یک دختر صحبت میکنم. بعداز یک مدت، او آنها را با ملایمت در بالای تخت قرار داد.

وینیکات نمایشی از یک مورد را ارائه میدهد که او در یک جلسه بسیار طولانی دیده است (بیمار به یک جلسه با مدت زمان نامحدود یکبار در هفته نیاز داشت، بعداز آنکه پنج بار در هفته درمان گرفته بود). او به کودک دربارهی گوسفند پشمالو میگوید که میتواند در انتهای دیگر اتاق پیدا کند. در واقع کار بازتاب درمانگر در این مرحله، شناسایی قسمت هایی از بدن است که از حالت تعادل خارج شده و به اصطلاح بیمار شده اند با شناسایی این بخش ها، می تواند آن ها را درمان کند. مچ دست چپ را می توان ماساژ داد. با توجه به اینکه انسدادها و گرهها در کف پا نمود پیدا میکند، میتوان با شیوۀ بازتاب درمانی اختلال پیش آمده را تشخیص داد و برای برطرف نمودن آن اختلال، اقدام نمود و تعادل از دست رفته را باز گردانید . هرگونه تغییر در این جریان انرژی موجب بروز بیماری ها می شود. بر اساس نظریات بازتاب درمانی تمام قسمت های بدن با یکدیگر در ارتباط بوده وبر هم اثر میگذارند .این ارتباط از طریق نصف النهارها یا مریدین ها یی است که در داخل آن انرژی جریان دارد .هرگونه تغییر در این جریان انرژی موجب بروز بیماریها میشود. ۲- موجب تحریک آن نواحی از بدن و ذهن که عملکرد صحیح ندارند و آرام سازی نواحی پرفعالیت میشود.

فشار دادن آرام این قسمت باعث رفع ناراحتی شکم، اسپاسم، سفتی و مشکلات تنفسی می شود. این اعمال فشار آرام از بیرون، برداشتهای درهم ریخته درون ما را قوام میبخشند و ضرورت بر زبان آوردن آگاهیهای درونی و ذخایر سست تمرکزمان را انسجام میدهد. ما شواهدی داریم مبنی بر درست بودن شهود وینیکات وقتی بیمار بعدتر در جلسه اعتراف میکند «که او در اتاقش از آینههای بسیاری استفاده میکند برای اینکه کسی به او بازتاب دهد. من فکر میکنم او کسی را میخواهد که با او بازی کند». عنصری که نباید فراموش شود این است که حتی زمانی که کودک تنها بازی میکند، همیشه کسی درحال تماشاکردن است یا مشابه موقعیتهایی که توصیف کردیم، فردی با فرد دیگر دربارهی آنچه در جریان است صحبت میکند. نمادسازی یک فضای بالقوه برای یک بازپیوند بین مادر و کودک در مکان و زمانی که جدایی اتفاق افتاد، راضی نیستم. ». بنابراین ما میبینیم که مقایسه کردن رواندرمانی با همپوشانی دو پرده کافی نیست: یک عنصر سوم باید وارد بازی شود – و این بازتاب دوجانبهی بالقوه آنها است. همكاران ما با تجارب، دانش و مهمتر از همهچيز تعهد و ايمان كاری خويش، تمامی تلاش خود را جهت رضايت و كسب موفقيت مراجعين خواهند نمود.

شاگرد اونیس اینگام، هان مارگات آلمانی بود، وی مفهوم مناطق عرضی بدن را به تئوری موجود در مورد مناطق طولی اضافه کرد. در حضور مادری که درحال صحبتکردن با نفر سومی است که میخواهد ببیند – نه راجعبه آنها بلکه بهعلت تنشهای خودش. با توجه به اینکه هر ساله هزار پزشک از دوره های آموزشی سه ساله هومیوپاتی فارغ التحصیل می شوند، آمار هومیوپاتهای فرانسه از مرز ۰۰۰/۱۲ نفر نیز گذشته است . رفلکسولوژی ممکن است برای افراد مبتلا به دیابت، ورم مفاصل (که در مفاصل مچ پا ایجاد می شود)، مشکلات گردش خون، عفونت های فعال، سنگ های صفراوی، سنگ کلیه یا انواع خاصی از سرطان مناسب باشد. ما در ذهنمان در مورد چیزهایی که هنوز اتفاق نیفتادهاند وسواس ایجاد میکنیم و تقریباً بدون اینکه بدانیم، خود را پر از ترس، اضطراب و چیزهای دیگری میکنیم که باعث دردهای ما میشوند. به این ترتیب اعمال فشار در این ناحیه برای درمان سرفهی مزمن و سرماخوردگی که خلط ایجاد میکنند، موثر است.

دیدگاهتان را بنویسید