“نسرین مقانلو” با انتشار عکس نامتغارفی جنجال به راه انداخت/ تصویر

تصویری از نسرین مقانلو در حال سیگار کشیدن در اینستاگرام جنجال به راه انداخت.

به گزارش وقت صبح، نسرین مقانلو تصویری را از خود در شمال در کنار ساحل در حال سیگار کشیدن به اشتراک گذاشت که کربران از دیدن این عکس به هم ریختند.

"نسرین مقانلو" با انتشار عکس نامتغارفی جنجال به راه انداخت/ تصویر

نسرین مقانلو با انتشار این عکس نوشت:

گاه نیاز داری که بزنی به جاده

بی خیالی تا حال دلت خوب بشه.

دیدگاهتان را بنویسید