نتیجه تکان دهنده مشاوره مقام «ستاد نهی از منکر» با ۲۰۰۰ نفر دستگیر شده

حجت الاسلام احمد عبدالهی نژاد دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان نوشت :

بدون شک مسئله عفاف و حجاب از مسائل مهم جامعه اسلامی به شمار می رود.

 

ولی عملکرد گشت ارشاد به شیوه کنونی و نحوه برخورد دستگاه قضایی، هیچ اثر مثبتی نداشته است.

پ.ن: بنده این نکته را نه از سر احساسات بلکه پس از بررسی نتیجه مشاوره با بیش از ۲۰۰۰ نفر از دستگیر شدگان عرض می کنم‌.

نتیجه تکان دهنده مشاوره مقام «ستاد نهی از منکر» با ۲۰۰۰ نفر دستگیر شده / عملکرد گشت ارشاد هیچ اثر مثبتی نداشته

دیدگاهتان را بنویسید