منگنز، نقش مهمی در روند فتوسنتز دارد

باکتری ریزوبیوم: این باکتری وقتی با نیتروژن ترکیب شود، آمونیاک تولید میکند که در فتوسنتز گیاهان نقش به سزایی دارد. طوفان های همراه با رعد و برق باعث تثبیت این نوع نیتروژن در خاک می شوند (زمانی که بار الکتریکی به صورت ناگهانی تخلیه می شود، مقداری از نیتروژن و اکسیژن هوا با هم ترکیب شده و اکسیدهای نیتروژن را به وجود می آورند و اکسید نیتروژن در آب حل شده و پس از ترکیب با عناصر دیگر، ترکیبات نیتروژن دار تولید میکنند) و آن را برای گیاه قابل جذب می کنند، همچنین باکتری هایی مثل ریزوبیوم (هم زیست با برخی گیاهان) با ایجاد گره هایی بر روی ریشه گیاهان و دریافت مواد غذایی از گیاهان می توانند نیتروژن جو را تثبیت کنند و مقدار قابل توجهی از نیتروژن را نیز در اختیار گیاه قرار می دهند. مرگ فیتوپلانکتون ها و جلبک ها: مرگ ناگهانی فیتوپلانکتون ها و جلبک ها نیز دلیل بر کاهش اکسیژن است، زیرا مرگ آنها باعث مصرف اکسیژن می شود و همچنین منابع طبیعی تولید اکسیژن در محیط نیز از بین می رود. همانطور که گفته شد در زمانی که اکسیژن محلول به وضعیت اشباع نزدیک تر باشد، سلامت و موقعیت فیزیولوژیک گونه ی پرورش در حالت بهتری خواهد بود و زمانی که اکسیژن محلول از مقدار اشباع کمتر می شود استرس و کاهش فعالیت های شنا را در پی دارد که خود باعث آسیب پذیری در برابر بیماری ها و کاهش رشد می شود .

هر چه دما بالاتر باشد اکسیژن کاهش می یابد و دلیل آن افزایش فعالیت بدنی ماهیان می باشد زیرا فعالیت بدنی آنها تحت تاثیر دما قرار می گیرد. از سوی دیگر اگر مقدار اکسیژن محلول در آب بسیار زیاد باشد به این حالت هیپراکسی می گویند. نكته 49. فتوسنتز كنند ه های اصلی زمین جلبك ها هستند زیرا بیشتر وسعت زمین را آب فرا گرفته است ودر بیشتر این آب ها جلبك وجود دارد وبه عبارت دیگر آن این است كه در گیاهان فقط قسمت سبز آنها فتوسنتز می كند ولی در جلبك ها تمام قسمت ها فتوسنتز می كند . بعضی قارچها برای زندگی انسانها بسیار کارآمد اند به صورتی که پنی سیلینی که از قارچها به دست میآید یک آنتی بیوتیک بسیار قوی است که تا حد زیادی به کمک انسانها آمده است، ولی قارچها نوع دیگری هم دارند که با استفاده از بعضی از آنها میتوانند انسان یا هر موجودی دیگر را به کام مرگ بکشانند. مکانیسم تثبیت Co2 در گیاهان CAM شبیه گیاهان C4 است با این تفاوت که در گیاهان C4 محل فعالیت دو آنزیم PEP کربوکسیلاز و RUBP کربوکسیلاز متفاوت است ولی در گیاهان CAM زمان فعالیت این دو آنزیم فرق میکند.

استارکی: این باکتری گوگرد موجود در خاک وجود داشته را اکسید میکند. این رنگدانه به رنگ سبز بوده و در بین رنگدانه های گیاه، رنگدانه غالب می باشد. در این حالت، آب دارای محلول اکسیژن بالا تر از 100 درصد است، که این درصد می تواند بین 300-140 باشد. باکتری لاکتوباسیلوس: این باکتری قادر به کمک به از بین بردن عفونت واژن و مشکلات معده است. مایع داخل این توده بزرگ سلولی جریان یافته و هسته ها و اندامک ها را جابجا می کند. تولید مثل غیر جنسی در زیگومیست ها: 1) تولید هاگ ها ی هاپلویید در اسپورانژیوم 2) بعد از بلوغ هاگ ها توسط باد پراکنده شده و در مکان های جدید می رویند و ایجاد میسلیوم های جدید را می نمایند. اما باید توجه داشت میزان اکسیژن بیش از حد مجاز (فوق اشباع) می تواند برای ماهیان مشکلاتی از جمله بیماری حباب گازی را ایجاد کند، که در بچه ماهی ها با شدت بیشتری ایجاد می گردد و با افزایش وزن و رشد ماهی از شدت این بیماری کاسته می شود.

اگر سه الی چهار سال برنامه غذایی مرتب و علمی داشته باشید که مستلزم زمان و هزینه است می توانید ضمن بالاترین میزان برداشت منطقه خود با کیفیت ترین میوه های آن سال را داشته باشید که هم از نظر بازار پسندی و هم از نظر طعم و اندازه بالاترین کیفیت را دارا باشند. اکسیژن آب از مهم ترین عوامل در رشد و تغذیه است که برای ماهیان سردابی مانند قزل آلا، آب سرد حاوی اکسیژن بیشتری است و میزان اکسیژن محلول در آب بستگی به درجه حرارت آن دارد. جلبک: جلبکها برعکس گیاهان، دارای پروتیینهایی هستند که زنجیره آمینو اسیدی دارد و در پردازشهای متابولیکی جلبکها مانند تولید انرژی و آنزیم نقش مهمی ایفا میکند. علاوه بر کلروفیل ، گیاهان از رنگدانه هایی مانند کاروتن و گزانتوفیل نیز استفاده می کنند. این گیاه در دفع آلودگی هایی نظیر فرمالدهید، تری کلرو اتیلن، زایلن، تولوئن و بنزن از هوا بسیار مؤثر است و اگر می خواهید بهترین نتیجه را بگیرید توصیه می شود که به ازای هر نفر در منزل سه تا چهار گیاه از این مدل خریداری کنید. باکتری استوباکتر: این نوع باکتری که میلهای است الکل تیلیک را به استیک اسید تبدیل میکند. چندین نوع باکتری که قادر به استفاده از نور خورشید برای تولید انرژی هستند که از انرژی خورشیدی برای سنتز ترکیبات معدنی برای تولید غذای خود استفاده می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید