مقاله اثربخشی مداخله بازتاب درمانی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه تنفسی

خستگی یا افزایش انرژی. روغن زیتون دارای خواص ضد التهابی بسیار زیادی است و ماساژ پا با روغن زیتون گرم به درمان درد و گرفتگی عضلات کمک می کند ، خستگی را رفع کرده و سرعت گردش خون را افزایش می دهد . اگر برای مدتی فشار ادامه داشته باشد و تنیدگی از ظرفیت پذیرش و سازگاری فرد خارج گردد، تعادل حیاتی مختل میشود و عوارضی مانند خستگی ، عصبانیت ، بیاشتهایی، اضطراب و افسردگی بروز میکند. تخلیه افکار منفی از ذهن، تمرکز بیشتر، بالا رفتن سطح آگاهی، رهایی از اضطراب، ترس و افسردگی، بهبود کیفیت خواب، اعتماد به نفس، رفع خستگی و رهایی از خشم و گاهش پرخاشگری (شریعت پناهی، ۱۳۸۹: ایوانوف ، ۱۳۸۹).تاکنون نحفیفات بسیاری در داخل و خارج از کشور در جهت کاهش اختلالات رفتاری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست انجام شده است و اکثر پژوهش ها درمان های روانشناختی مانند بازی درمانی را بکار بسته و اثربخشی معنادار آن ها را به اثبات رسانده اند. کودکان هر جامعه، آینده آن جامعه محسوب می شوند، آن ها زمانی می توانند برای اجتماع خود مفید باشند که در محیط خانوادگی سالم، مستحکم و امتی تربیت شده باشند.

توجه به نیاز های جسمانی و روان شناختی او، به عنوان یکی از نخستین اولویت ها مطرح می شود (تیبا و فرانک ، ۲۰۱۲؛ به نقل از خسروشیری، ۱۳۹۱).با توجه به اینکه در حال حاضر کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بخشی از جمعیت کودکان جامعه را تشکیل می دهند، هر گونه اقدامی در جهت سلامت روانشناختی آن ها نه تنها باعث صرفه جویی در هزینه های عاطفی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود، بلکه آینده روشن تری را نیز برای جامعه به ارمغان خواهد آورد (محمداسماعیل، ۱۳۸۹)در این پژوهش، دو نوع اقدام درمانی انجام می شود؛ درمان اول، که درمانی روانشناختی می باشد، بازی درمانی با روش شناختی رفتاری است؛ در این روش، بر تاثیر باور ها، نگرش های ناسازگارانه با ناکارآمد تاکید می شود. جامعه آماری شامل کلیه ی کودکان پسر بی سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش بهزیستی مشهد، در رده ی سنی ۶ تا ۱۲ سال، به تعداد ۹۵ نفر بودند.

بر این اساس در کودکان دختر نمره ی بالاتر از ۱۱۷ و در کودکان پسر نمره ی بالاتر از ۱۲۵ پرخاشگر شناخته می شوند ( پیوست الف).کودکان بی سرپرست و بدسرپرستدر این پژوهش، منظور از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ، ۲۴ کودک پسر ۴ تا ۱۲ ساله ی مقیم در خانه های کودک تحت پوشش بهزیستی مشهد می باشد.بازی درمانی شناختی رفتاریدر این پژوهش، از طریق پروتکل بازی درمانی شناختی رفتاری، مهارت های جدید در راستای کاهش پرخاشگری، طی ۱۲ جلسه به کودکان آموزش داده شد (پیوست ب).بازتاب درمانیدر این پژوهش یکی از روش های نوین بازتاب درمانی به نام سوجوک مورد استفاده قرار گرفت؛ سوجوک، روشی است که در آن از ابزار مخصوصی مانند سوزان برای تحریک نقاط در دست و پا استفاده می شود. اما ما اکنون به نتیجهگیری عمومی میرسیم، همانگونه که وینیکات به زیبایی برای بیمار فرمولبندی میکند: «این خودت بودی که در جستجوی آن بودی» (۱۹۷۱). بدون شک خانواده تاثیر بسیار بزرگی در شخصیت کودک دارد، خانواده با توجه نمودن به تمام جنبه های رشدی، شناختی، هیجانی، اجتماعی، رفتاری و معنوی کودک، می تواند او را برای آینده ی مملکت خود به بهترین نحو تربیت کنند.

و مهمتر از همه بسیاری از سرطان ها (در سرطان ها این روش بسیار تاثیر گذار میباشد، چرا که سرطان ها سردی و خشکی هستند و روغن ها تاثیر مقابل آن را دارند و بدن را از سم پاک می کنند. پرخاشگری یکی از مشکلات رفتاری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست می باشد که سلامت روان آن ها را در معرض آسیب قرار می دهد. در این فصل ابتدا مفاهیم مربوط به کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و مشکلات روانشناختی آن ها، مخصوصا پرخاشگری تبیین و تشریح می گردد. رفتار پرخاشگرانه شامل دو جنبه شناختی و هیجانی است که خصوصت جنبه شناختی پرخاشگری و خشم نشان دهنده ی جنبه هیجانی آن است (خزایی و همکاران، ۱۳۹۰).تحقیقات بی شماری نشان داده اند کودکانی که در دوران خردسالی رفتار های پرخاشگرانه داشته اند. عراقیت، درک همدلانه و مشارکت، ساختار قدرت شفاف و حل مساله از کار کرد های ضروری خانواده می باشد، که در تامین سلامت روان شناختی کودکان نقش حیاتی ایفا می کند اما کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از این نعمت محروم هستند و در مراکز شبه خانواده (خانه کودک) زندگی می کننده هر چند کار کرد اصلی این مراکز شبه خانواده تامین کارکرد های اصلی خانواده برای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست است، اما با انتقال این کودکان از محیط آسیب رسان خانواده به محیطی با آسیب های کمتر کافی به نظر نمی رسد و سوگ ناشی از فقدان خانواده این کودکان را در معرض اختلالات روان شناختی مانند: افسردگی، اضطراب، شکایات جسمانی، بازدارندگی، پرخاشگری، رفتار قانون شکنی، رفتار مقابله ای، خصومت، قرون کشی و برانگیختگی، رفتار های اغتشاش امیر شامل انحراف از هنجار های اجتماعی، تخریب اموال و آسیب زدن به دیگران قرار می دهد که بر زندگی کودک اثراتی پایدار خواهد داشت (کاپلان ،۱۳۸۹: یوردلان و همکاران، ۲۰۱۱: پراکتوس ، ۲۰۱۰ء کیامی، ۲۰۰۹ ماهانجی ،۲۰۰۸؛ نلسون و همکاران، ۲۰۰۷؛ ویلسون ، ۲۰۱۳: ویکس- نلسون و اسرائیل ۲۰۰۳ به نقل از خسروشیری، ۱۳۹۱) استمرار و تداوم ارتباط با والدین بویژه در سال های نخست زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این میان کودکانی که در پرورشگاه به سر برده و با افراد گوناگون در تماس هستند در معرض بیشترین خطرات در این زمینه قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید