معنی و ریشه ضرب المثل شتری است که در خانه همه می خوابد

 معنی ضرب المثل شتری که در خونه همه میخوابه
معنی و داستان ضرب المثل شتری است که در خانه همه می خوابد

ضرب المثل “شتری است که در خانه همه می خوابد” یعنی این مسئله که بیش تر مواقع منظور مرگ است برای همه پیش می آید.

این ضرب المثل در مواردی استفاده می شود که می خواهیم به شخصی تذکر دهیم که شرایط همیشه یکسان نمی ماند و عمر جاودانه نیست و مرگ بالاخره برای همه ی انسان ها اتفاق می افتد.

گاهی نیز برای تسلی دادن به بازماندگان شخصی که فوت شده است از ضرب المثل “شتری است که در خانه ی همه می خوابد” استفاده می کنیم.

موقعیت هایی نیز وجود دارد که شخصی از این ضرب المثل به عنوان مقدمه ای برای دادن خبر فوت استفاده می کند، شخص شونده با شنیدن ضرب المثلی که همه ی ما منظور و معنی آن را به خوبی می دانیم حساب کار دستش می آید و آگاهی پیدا می کند که باید منتظر شنیدن خبر فوت یکی از عزیزانش باشد.

ریشه و داستان ضرب المثل

در زمان های قدیم رسم بوده که سه روز قبل از عید قربان شتر ماده ای را با انواع گل ها، سبزه ها و پارچه های رنگارنگ زینت داده و در شهر می گرداندند.

جمعیت زیادی از هر طبقه اجتماعی به دنبال این شتر راه می افتادند و عده ای نیز برای او طبل و نقاره و شیپور می‌ زدند و سخنان دینی و شعر های مذهبی می ‌خواندند.

شتر از هر جا که می گذشت مردم دور آن جمع می شدند و کسانی که آرزو یا نیتی داشتند به شتر نزدیک شده و مقداری از پشم آن را می چیدند و اعتقاد داشتند که این پشم برای آن ها خوش یمن خواهد بود، آن ها پشم ها را به عنوان حرز بازو و گردن برای خود و کودکان شان استفاده می کردند.

یک شخص ریاست این مراسم را بر عهده ی می گرفت و چند نفر نیز به عنوان دستیار که هر کدام دارای القاب خاصی بودند در کنار این فرد مراسم را اداره می کردند.

این مراسم که به آن شتر گردانی می گفتند به مدت سه روز انجام می شده است و شتر گردان ها به در خانه ی هر یک از اعیان و اشراف که می رسیدند شتر را در آن جا به زانو در می آوردند و از صاحب خانه با توجه به میزان مقام و ثروتش پول یا جنس گران قیمتی را می گرفتند و سپس به در خانه ی دیگری می رفتند.

در سومین روز همه ی مردم دور این حیوان جمع شده و هر کدام با چاقو و دشنه به جان او می افتادند و ضربه ای را بر بدن پاره پاره اش می زدند و قسمتی از گوشت حیوان نگون بخت را در حالی که هنوز با چشمانی وحشت زده به اطراف می نگریسته، برای خود بر می داشتند.

این مراسم موجب پیدایش ضرب المثل هایی مانند، “شتر را کشتند” به معنی تمام شدن کاری، “فلانی شتر قربانی شده است” یعنی: هر کس او را به طرفی می‌ کشد، یا به معنی اینکه دور او را گرفته و اهمیت زیادی به او می دهند اما در پایان نابودش می کنند و هم چنین “شتر را در منزل فلانی خوابانده اند” یعنی: غائله را به گردن او انداخته اند، شده است.

ضرب المثل های ذکر شده با گذشت زمان تغییر کرد و به شکل های گوناگون مورد استفاده قرار گرفت که از همه مشهور تر ضرب المثل ” شتری است که در خانه همه می خوابد” است، این ضرب المثل کنایه از مرگ و میر می باشد، زیرا مرگ دیر یا زود سراغ همه می آید و تمام موجودات عالم به هر حال باید روزی طعم آن را بچشند.

آن شتری که قبل از مرگ به زیبا ترین شکل آراسته شده بود و بسیار فریبنده جلوه می کرد مانند غرور و زیاده طلبی در دنیای مادی است که دوام زیادی نخواهد داشت و بعد از مدت کوتاهی رنگ نیستی و نابودی به خود خواهد گرفت پس عاقلانه است که به جای دل بستن به ظواهر زود گذر دنیا به یاری یک دیگر بشتابیم و تا می توانیم دست نیازمندی را بگیریم تا بدین ترتیب آرامش و رضایت درونی را به خود و دیگران هدیه دهیم.

معادل انگلیسی

Death is a black camel that kneels before every man’s door

Death is a black camel which kneels at every man’s gate

دیدگاهتان را بنویسید