لحظه درگیری هالک ایرانی با حریف قزاقستانی / فیلم

به گزارش سلام نو به نقل از خبر ورشی، سجاد غریبی بعد از لغو مبارزه با مارتین فورد قرار شد تا با آلمات معروف به گوریل قزاقستانی مبارزه کند حالا ویدیویی به تازگی از دوئل او و حریف قراقستانی منتشر شده که دو حریف بصورت رسمی با یکدیگر آشنا شوند.

چهره به چهره شدن غریبی و آلمات با درگیری همراه شد که با دخالت همراهان دو طرف از این درگیری جلوگیری شد. در همین حال حریف قزاق به انگلیسی به غریبی گفت «منتظرت هستم».

بعد از لغو مبارزه سجاد غریبی و مارتین فورد، گویا گوریل قزاق در ویدئویی خطاب به سجاد غریبی گفت: هالک واقعی من هستم، تو و مارتین بزدل هستید ، بیا باهم مبارزه کنیم. او در صفحه اینستاگرامش، هالک ایرانی را به مبارزه طلبیده و خواستار مبارزه و مسابقه با او شده است.

دیدگاهتان را بنویسید