قیمت و خرید کتاب بازتاب درمانی

رد دیگری از رفلکسولوژی را میتوان در قرن ۱۳ در مرکز اروپا یافت؛ هنگامی که «مارکوپلو» با همراهی مبلغان کاتولیک شیوههای درمانی رفلکسولوژی و طب فشاری را از چین به ارمغان آورد.در نهایت رفلکسولوژی در قرن شانزدهم بهعنوان شیوهای شناختهشده توسط پزشکان در آلمان و اروپا مورد استفاده قرار گرفت. کل نگری بدن، ذهن و روح را به هم وصل کرده و هر کدام را به دیگری تأثیر گذار می داند. تقویت دیدگاه ذهنی مثبت (تندرستی عبارتست از هماهنگی واکنشهای داخل بدن و اینکه افکار و احساسات منفی, جریان آزادانه این انرژیها را محدود کرده و سبب تورم و حبس آنها در بدن می گردد که اگر برطرف نشود, سرانجام باعث بیماری می گردد). ۳-دیدگاه ذهنی مثبت را تقویت می کند ( براساس دیدگاه کل نگر تندرستی عبارتست از هماهنگی فعل و انفعال انرژی ها در داخل بدن. تصویر بالا این قسمتها و نواحی مرتبط با این قسمتها را روی پای نوزاد نشان میدهد. اگر بیماری صرع, قلبی, یا فشار خون بالا دارید حتما قبلا با پزشک خود مشورت کنید. برای مثال میتوانید روغنهای مختلف را روی جداره نی تست کنید و ببینید بعد از چند ساعت این روغنها چگونه در بافت متراکم نی جذب میشوند.

سپس یک پلاستیک نرم روی آن بپیچید و روی آن جوراب بپوشید و یا پاها را در سلفون نرم و نازک بپیچید، صبح روغن را از پاها پاک کنید، این کار را تا یکماه ادامه دهید، تا معجزه ان را ببینید. این مطالعه شامل دو گروه مداخله ( یک گروه بازتاب درمانی پا و گروه دیگر گروه مالیدن روغن زیتون به پا) و یک گروه کنترل خواهد بود. پاشنه پا قسمتی است كه فشار وزن بدن ما را تحمل میكند و توسط لایههای محافظت كنندة چربی برای جلوگیری از اصطكاك در بین استخوانها، در هر قدمی كه بر می داریم، عایقكاری شده است. این رشته یك تكنیك قدیمی است و براین اساس پایهریزی شده كه نقاط بازتابی (رفلكس) در روی كف دستها و پاها وجود دارند كه با هر قسمت بدن اعم از عضله، عصب، غده و استخوان مطابقت دارند و فشار روی این نقاط تورم یا احتقان را از بین میبرد و به آرامش اعصاب كمك میكند و این آرامسازی اعصاب هم به نوبة خود انقباض عروقی را كاهش می دهد بطوریكه خون و جریان عصبی با آزادی (راحتی) بیشتری جریان می یابند و در نتیجة بهبود جریان خون، سموم نیز از بدن خارج میشوند. این حالت طبیعی است و بعد از مدت کوتاهی از بین می رود.

رفلکسولوژی یا همان انعکاس درمانی که در زبان انگلیسی به نام Reflex Thrapy و یا زون تراپی که در زبان انگلیسی Zone Thrapy خوانده می شود، در حقیقت روشی برای ریشه یابی، پیدا کردن و تشخیص بیماری ها و سپس درمان و تیمار کردن بدون استفاده از مواد دارویی، شیمیایی و یا طبیعی است و در این روش از فشار و ماساژدادن نقاط معین و مشخصی از اعضای بدن خصوصا پا برای تشخیص و درمان بیماری ها استفاده می شود. چرا که این نوع ماهی که در ایران به صورت وارداتی از مالزی است، دندان ندارد و با ترشح نوع خاصی از آنزیم به نام دیاتانول اقدام به برگرداندن رطوبت پوست پا به صورت طبیعی میکند. همچنین هر پا شامل 26 استخوان كوچك، 114 لیگامان و 20 عضله میباشد كه توسط بافت همبندی، عروق خونی و اعصاب به همدیگر متصل گشته و توسط پوست پوشیده شدهاند. مشکلاتی که معمولا روی این قسمت از بدن نوزاد تاثیر میگذارد عبارت است از سفتی عضله و مشکلات در وضعیت بدن. یك تصویر نقاشی شده كه در آرامگاه پزشكی مصری بنام Ankahar یافت شده بود نشان دهندة آن است كه رفلكسولوژی در این تاریخ نیز وجود داشته است.

آقای Harry Bondدر كتاب خود بنام “منطقة درمانی” در 1582 نحوة عمل رفلكسولوژی را بویژه در روی طبقه پادشاهی و مرفه جامعه مورد بحث قرار داد. خانم اونیس اینگهام (1974-1869) كه مادر بازتاب شناسی مدرن نامیده شده است از كارهایی كه در باب «منطقه درمانی» در گذشته انتشار یافته بود در درمانهای خود استفاده كرد و نقشه كل بدن را بر روی كف پاها تكمیل نمود. بازتاب درمانی، بر بخش های خاصی از بدن تمرکز می کند که ارتباط تنگاتنگی با بخش های دیگر دارند. روغن های ذکر شده باید بو و عطر مخصوص خود را داشته باشند، در غیر این صورت قابل اطمینان نیستند. انواع روغن ها را برای ماساژ کف پا میتوان استفاده کرد، اما روغن های زیتون و کنجد، بنفشه و سیاهدانه، روغن های ملایم بدون حساسیت با تاثیر فوق العاده زیاد هستند، میتوانید از ترکیب همه روغن های ذکر شده به تساوی به کف پاها بمالید. این روش, پا را نقشه ای از اندامهای بدن می داند. در سرطان ها این روش بسیار تاثیر گذار میباشد، چرا که سرطان ها سردی و خشکی هستند و روغن ها تاثیر مقابل آن را دارند و بدن را از سم پاک می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید