فعال سازی چاکراهای بدن

انرژی و هستی تو به آرامی و نرمی جریان پیدا می کند و هماهنگی و سعادت و خوشدلی را تجربه می کنی. افکار تو جریان انرژی درونی را کنترل می کند. اگر تمام افکار خود را بر عشق و ایمان قرار دهی، این چاکراها در وضعیت عالی و سالم عمل می کنند. آن ها انرژی حیاتی را وارد بدن ما می کنند تا حیات ما ادامه پیدا کند (که به «کی»، «چی» و «پرانا» هم گفته می شود). البته به جز این افراد که برای این کار تمرین کردن و آموزش دیدن عده ای دیگه هم هستن که ناآگاهانه مثل زالو از انرژی اطرافیان تغذیه میکنن و قدرت میگیرن و باعث فقر و ضعف شما میشن! اگر کمی دقت کنیم متوجه خواهیم شد حتی صفات این چنینی که نکوهش میشوند از ضروریات هستن مثل ترس که باعث حفظ جان انسان در برابر خطرها میشود، هر حسی در جای خود میتواند ارزشمند و مفید باشد. تمام آرزوهایی که برای ارتباط صمیمی و عمیق، هماهنگی و عشق داریم حتی زمانی که احساس غم به سراغ مان می آید، درد یا ترس جدا شدن و از دست دادن عشق و علاقه، منشأ تمام اینها چاکرای آناهاتا (قلب) است.

این انرژی حیاتی منشأ الهی دارد و باعث می شود ما به تمام خرد یا آگاهی های معنوی دست یابیم. پس از آن می توانید با استفاده از پکیج پاکسازی چاکراها، هر گونه انرژی راکد و زائد را که باعث انسداد در چاکراهای شما شده اند پاکسازی کنید. کم کاری چاکرای دوم ، باعث می شود در مورد همه چیز بی خیال باشید و درتنهایی خود باقی بمانید . به دنبال ان احساس خستگی شدید یا بی حوصلگی می کنی، بدون آن که دلیل آن را بدانید. حالا که با چاکراها آشنا شدید ، می توانید با انجام دادن تست چاکرا، چاکراهای خودتان را بیازمایید تا بدانید در کدام چاکرا بیشتر دچار انسداد هستید. با چاکرایی پاک و متعادل به راحتی می توانید صدای باطن و درون خود را بشنوید. در زیر سوالاتی آورده شده است که به شما کمک می کند تا با چاکراهای خود بیشتر آشنا شوید. تست فعالیت چاکراها – آشنا شدن با چاکراها به شما کمک می کند تا بتوانید خود را تحلیل کرده تا مراکز انرژی خود را که در کمترین حد انرژی هستند، فعال سازید. 2-روش دیگر تجزیه و تحلیل چاکراهاست، به این صورت که دقیقا مشاهده میکنیم کدامیک از چاکراها در شرایط غیرعادی استرس و یا شوک به طور قابل ملاحظه ای واکنش نشان میدهد.

چاکراهای شما به طور مداوم انرژی را دریافت و آزاد می کند. 6. روی شکم گلو خود تمرکز کنید ، این بار تجسم یک چراغ آبی که با نفس می چرخد و حرکت می کند. یا ممکن است با صدایی آنقدر آهسته صحبت کنید که به راحتی شنیده نشوید. پس هر چاکرا از طریق یک شبکۀ عصبی با قسمتی از بدن در ارتباط است. این چاکراها هر کدام در نزدیکی یکی از غده های ترشح کننده هورمون ها قرار دارند. این چاکراها هر کدام در نزدیکی یکی از غده های ترشح کننده هورمون ها هستند. اگر شما در قسمتی چهار پاسخ بله داشته باشید، بدین معناست که شما با چاکرای مربوطه در ارتباط هستید. اگر سه پاسخ بله داده باشید شما چاکرای مربوطه را به خوبی میشناسید و اگر در قسمتی دو پاسخ بله داده باشید این احتمال وجود داردکه شما از چاکرای مربوطه استفاده می کنید ولی از عملکرد آن هیچ گونه آگاهی ندارید. برای توازن این چاکرا به شم و شهود خود اعتماد نمایید و ابراز عقیده کنید.

در نتیجه، بدن ما از طریق چندین چاکرا با کیهان در ارتباط است. چاکراهای آلوده نمی توانند به طور کامل انرژی را به جریان بیندازند، در نتیجه احساس بی حالی و کندی و عدم تعادل می کنید. حتی گروهی دیگر معتقدند که انسان دارای بی نهایت کالبد می باشد. رنگهای نوری که از آنها صحبت میکنیم بهصورت یک انرژی تمامنشدنی در کره زمین، کیهان و حتی ماورا وجود دارند و همیشه در حال ارتعاش هستند. این مراکز انرژی شبیه پروانه هایی عمل می کنند که پره های آن ها روی هم قرار می گیرد و هم پوشانی دارند. باپیشرفت علم متافیزیک تبهکارا و دزدای این حوزه هم پیدا شدن . هیچکدام از این مکاتب سرِ عدد خاصی با هم توافق ندارند پس دانشی نیز که در این خصوص کسب میکنید گیجکننده خواهد بود: بالاخره چند چاکرا؟ همچنین از توانایی های طبیعی روانی خود هم نمی توانی استفاده کنید. اگر تنها یک پاسخ مثبت داشتید و یا هیچ یک از پاسخهای شما مثبت نباشد این بدان معنی است که شما اطلاع کمی از توانایی چاکرای خود دارید؛ و از قدرت آن برای سلامت ماندن جسم خود بهره ای نبرده اید. در رويابينی آگاهانه ما تنها به درون ناخودآگاه خودمون سفر می کنيم.

دیدگاهتان را بنویسید