عوامل موثر در تربیت فرزندان

یکی از تدابیر الهی در مورد انسانها این است که خداوند آنها را بر اساس فطرت الهی آفریده است. امام با خشمگین شدن در برابر این سخن که اهلبیت(ع) از صفت خاص بخشش برخوردارند، واکنش نشان میدهد و میفرماید که خاص بودن ما، مانند همسران رسول خدا(ص) در موقعیت و شأن اجتماعی نهفته است؛ یعنی بیدلیل هیچ خصیصهای را به ما نسبت ندهید و اگر تفاوتی میان ما و دیگران هست، در مقام و منزلت اجتماعی ماست. پس تفاوت ما در برنامة تربیت فرزندانمان، ناشی از تفاوت و برتری شأن و منزلتمان در مقایسه با سایر مردم است. پس معرفت خدا در انسانها ثابت شد و موقف و محل دریافت معرفت از یاد آنها رفت و بعداً متذکر خواهند شد». پس با همة وجود، رو بهسوی آیین خالص پروردگار کن؛ آیینی که خداوند آن را با فطرتی (هیئت و ترکیبی) قرار داد که مردم را با همان فطرت سرشت. آنچه که انسان به آن خوی میگیرد و در وقت معین انجام میدهد، عادت نامیده میشود و جمع آن عادات است.

معرفی او در جمع به کم رویی . یکی از مهمترین برنامههای اداره مزبور، اجرای تدابیر درمانی ترک اعتیاد در مواجهه با مددجویان معتاد است. نقش والدین از این جهت دارای اهمیت است که زیربنا و شالودۀ یک جامعه سالم در خانواده پی ریزی می شود و خانواده، اولین مربی جامعه است که تعلیم و تربیت کودکان و نونهالان را که نسل آینده و سازنده کشورن، برعهده دارد. آنگاه حضرت آیات 30 و 31 سورة احزاب را (که پیش از این گذشت) تلاوت فرمود. در اين تربيت بايد اصولی چون در نظر گرفتن نيازهای فطری و طبيعی فرزندان به بازی و سرگرمیهای سالم، گذشت و چشمپوشی از خطاهای فرزندان در صورت ندامت، هدايت اعتقادی فرزندان و توصيه فرزندان برای رعايت احترام به والدين از عمده اصولی است كه بايد مد نظر قرار گيرد. ایشان برای ادای نماز و گرفتن روزه، سن دستور به فرزندان پسر خویش را با سن فرزندان پسرِ دیگران، دو گونه بیان میکند: سن تعلیم نماز برای فرزندان امام پنجسالگی و برای سایرین هفتسالگی، سن گرفتن روزه برای فرزندان امام هفتسالگی و برای سایرین نهسالگی. مسلماً ارائة رهنمودهای لازم برای در نظر گرفتن برنامههای تربیتی مناسب و آموزش فنون و مهارتهای تربیتی بهخصوص مهارتهای تربیت دینی در سطح درک عموم خانوادهها، به حل بخشی از مشکلات کنونی خانوادهها کمک میکند؛ ولی بخش دیگر آن مستلزم مواجهة منطقی با این چالشهاست و این امر زمانی صورت میپذیرد که والدین بتوانند آنها را بهخوبی شناسایی کنند و به آگاهی کامل در مورد آنها برسند.

• عواقب طبیعی رفتار بد را بگویید: زمانی که مجازات مخصوص آن رفتار بد باشد و منطقی هم باشد، کودکان شانس بیشتری برای اصلاح عادت بد خود دارند. اصولاً کودکان داستانها را دوست دارند و والدین میتوانند مفاهیم مذهبی را از طریق روایتها و داستانهای جذاب آموزش دهند. طی این آموزش فرزند شما در انتهای هر مبحث با پاسخ به سوال­های آزمونک، موفق به یادگیری و سپردن مطالب به حافظه بلند مدت خود می­شود. در قرآن کریم، خانواده محل آموزش و برپایی نماز است؛ ازاینرو خداوند در خطاب به پیامبر اکرم(ص) میفرماید: وَأْمُرْ أَهْلَک بِالصَّلاةِ؛ (طه: 132) «و خانوادة خود را به نماز فرمان ده». خانواده را بهمنزلة واحدی تربیتی که در آن سرپرست خانواده مسئول تربیت و اعضای خانواده متربیان وی هستند، پذیرفته است: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکمْ وَأَهْلِیکمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا؛ (تحریم: 6) «ای کسانی که ایمان آوردهاید، خود و خانوادة خویش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست، حفظ کنید». این بُعد گرانمایة آدمی باقی ماند، تا دین الهی بر مبنای آن استوار شود.

گرچه این فطرت بهطور خاص دربارة یکتاپرستی در روایات ثابت شده است. اگر تمایل دارید تا فرزند شما در صحبت کردن و نوشتن تواناتر ظاهر شود ضرورت دارد تا برای او یک دفترچه خاطرات تهیه کنید. این کار احساس مسئولیت پذیری در نوجوان شما را تقویت میکند. شخصی به امام سجاد عرض کرد: شما اهلبیت(ع) پیامبر، بخشیده شدهاید. به عنوان مثال ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی گفته است، هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری فرزند یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد، در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد. اگر این امر به مراحل بعدی منتقل شود علاوه بر اینکه برخی امکانات و استعدادهای تربیت پذیری از دست خواهد رفت بخشی از عمر کودک نیز بدون بهره برداری صحیح تلف خواهد شد و خساراتی به بار خواهد آمد.

دیدگاهتان را بنویسید