عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی خیانت است

به گزارش مجله خبری نگار، از تارنمای العهد، «هاشم صفی الدین» گفت: جنبش حزب الله پس از گذشت چهل سال از شکل‌گیری، بسیار قدرتمندتر از گذشته شده است.

وی در ادامه به موضوع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: عادی‌سازی یک خیانت است و حزب الله همچنان بر سر مواضع خود است و مقاومت و استفاده از سلاح و موشک را تا آزادسازی قدس شریف در دستور کار خود دارد.

رئیس شورای اجرایی حزب الله ادامه داد: برای همه کسانی که در سال ۱۹۸۲ بر سر نابودی فلسطین و ویرانی لبنان حساب باز کرده بودند می‌گوییم همان طور که در آن سال حسابتان نقش برآب شد در سال ۲۰۲۲ نیز این موضوع رقم خواهد خورد.

صفی الدین تأکید کرد: لبنان در برابر تهدید‌های خارجی سقوط نخواهد کرد و همچنان وطنی برای مقاومت باقی خواهد ماند و در زمره سازشکاران نخواهد بود.

پیش‌تر «یائیر لاپید» نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته بود که حزب الله ۱۰۰ هزار موشک دارد که به سمت اسرائیل نشانه رفته است.

زوی یحزکلی تحلیلگر صهیونیستی نیز گفته بود که رژیم صهیونیستی و جنبش حزب الله در میدان‌های مختلف درحال نبرد هستند و این بار صحنه هوایی نیز به میدان‌های جنگ افزوده شده است و اسرائیل باید مواظب باشد.

دیدگاهتان را بنویسید