طب سوجوک (طب کره ای/بازتاب درمانی/علم نقاط کیهانی)

بنابراین با توجه به اینکه طبق تشخیص طبیب بیماری مربوط به کدام عضو بدن باشد نقطه خاصی در دست و پا طی چند جلسه توسط دست یا ابزار خاص مورد تحریک قرار گرفته و نتایج تشخیصی و درمانی از آن بدست می آید. در این روش، از تکنیک های خاصی جهت تشخیص و درمان اختلالات ستون مهرهها، مفاصل و عضلات استفاده میکنند. جهت استحصال و استخراج این روغن ها یا عطرها از روش های خاصی بهره میگرفتهاند که ابن سینا، پزشک مشهور ایرانی بنیان گذار روش تقطیر امروزی بوده است. این روش ریشه در یونان باستان دارد اما به کارگیری مجدد آن توسط آمریکائیها (1895) و بعد از آن اروپائی ها باعث رواج آن در غرب شد. این تکنیک ها اگر چه روی بدن بیمار در حالت درازکش پیاده می شود اما همان انرژی را از بیمار دریافت می کند که او بعد از بازی تنیس از دست می دهد. آنها سوزن های خود را تا عمق 25-4 میلیمتر در بدن فرد فرو میکنند یا از روش های دیگر تحریکی مثل فشار یا اشعه یا الکتریسیته استفاده می کنند. بهمین دلیل روش تقسیم بندی، اصول تشخیصی و نامگذاری بیماری ها نیز در اکثر این رویکردها با یکدیگر متفاوت است.

از سوی دیگر به دلیل تکامل نیافتن سیستم عصبی نوزادان امکان دارد بازتاب کف پا به خودی خود اتفاق بیفتد. این روش درمانی ریشه در مصر و چین باستان دارد که معتقد بودند دست ها و پاهای انسان آیینه بدن او هستند و نقاط خاص رفلکسی (بازتابی) در مناطقی از دست و پا (یا سایر بخش های بدن مثل سر و صورت) با ارگان ها، غدد و اعضاء بدن او ارتباط دارند و در صورت تحریک میتوانند روی آن اعضای هدف تأثیر بگذارند. در دنیای امروزی که علیرغم به دست آمدن وسایل راحتی جسمی، با کم توجهی به معنویات و الهیات، ناراحتیهای روحی و روانی رو به افزایش گذاشتهاند و استفاده از داروهای آرامبخش نیز با خطر مسمومیت یا اعتیاد روبروست، مکتبی مثل آیروودا و یوگا به انسان کمک میکند که با هماهنگ کردن جسم و روان عملکرد بهتری داشته، چگونگی پیشگیری از بیماری های روان تنی را بیاموزد و به علاوه روش زندگی توأم با سلامت روحی و بدون عوارض دارویی را فراگیرد. این نوع ماساژ، با تمرکز بر کاهش درد نقاط ماشهای، میتواند درد کلی بدن را کاهش دهد. روشی است که بر پایه تقویت توانایی سیستم خود درمانی و دفاعی بدن یا « نیروی حیات » عمل میکند.

خوردن کوبیده تخم حنا فقط و فقط بوزن دو نخود با عسل و کتیرا در چند نوبت باعث تقویت قواى دماغى می گردد. مالیدن حنا بر بدن باعث تقویت اعصاب می شود. این مکتب که جزئی از طب سنتی چین است از حدود 3500 سال قبل به درمان بیماری های مختلف پرداخته و با تعیین تعدادی نقطه در روی بدن (که عدد آن مورد اختلاف است ولی بالغ بر چند صد می شود)، معتقد است که با تحریک آن نقاط میتوان در کار بدن توازن برقرار کرده و اختلالات را اصلاح کرد. مالیدن حنا با کوبیده برگ گردو بالمناصفه جهت باد و نفخ و رنج بیضه مفید و مالیدن آن بر پیشانى درد شقیقه و سردرد بادى و بلغمى را فرو می نشاند، خاصه که آنرا با نمک آمیخته باشند. بستن حنا بر سر مخصوصا که آنرا با قطران و روغن زیتون آمیخته باشند جلوگیرى از ریزش مو نموده و موجب روئیدن موى تازه می شود.

پاشیدن حناى خشک بر روى زخم، آنرا جمع کرده بهبود می بخشد. گل او لطیف و معتدل و نیم مثقال سائیده او با آب و عسل قطع نزله ها و انواع سردرد نموده و رطوبات مضر را جمع میکند. گذاشتن حنا در لباس پشمى مانع کرم (بیت) زدن او می شود و برگ او را نیز همین خاصیت می باشد. در ادامه این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب چنگ زدن و عملکرد آن ، آسیب ها و نحوه درمان و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ابتدا با گزیدهای از سوجوک تراپی و این طب رنگی درمانی آشنا شوید و سپس در پایان این مقاله پزشکی به نحوه کش انداختن به دست و پا و ارتباط آن با سایر اعضای بدن پی ببرید. به عبارت دیگر هر مکتبی فرهنگ واژگان یا ترمینولوژی خاص خودش را دارد؛ بنابراین تطبیق یا ترجمه تحتاللفظی این اصطلاحات با کلمات موجود در پزشکی رایج نه تنها ضرورتی ندارد بلکه نباید انجام شود چرا که اصولاً روش فکری و دیدگاه ها و فلسفه وجودی این مکاتب با یکدیگر و یا پزشکی رایج متفاوت است. از علل گرایش مردم به این روش درمانی میتوان شیوع بیماری های مفصلی را نام برد که پزشکی رایج در درمان آنها توفیق چندانی نداشته است.

دیدگاهتان را بنویسید