شیوه بکارگیری بازتاب درمانی یا سوجوک برای سلامتی و تندرستی

رویکرد پردازش اطلاعات رویکردی است که ذهن انسان را بهصورت یک سیستم دستکاریکننده نماد درنظر میگیرد که اطلاعات از طریق آن جریان مییابد، معمولا برای نشاندادن مراحلی که افراد برای حلکردن مسایل و کامل کردن تکالیف طی میکنند از نمودارهای گردشی استفاده میکنند و رشد شناختی را فرایندی پیوسته میداند (برک،۲۰۰۷؛ سیدمحمدی، ۱۳۸۷ ص:۴۸۸). سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی در بیماران مبتلا به اضطراب منتشر، افسردگی اساسی و افراد بهنجار. مطالعات فراوانی در خصوص انواع درمانها و تاثیرات آنها بر روی بیماران افسرده صورت گرفته که در اینجا نیاز به طرح آنها نیست اما در مجموع پایه و اساس تمام این مطالعات و پژوهشها نظریههای متعدد اجتماعی و روانشناسی بوده است که ابعاد مختلف شخصیت فردی و اجتماعی انسان را مد نظر قرار میدهند. و بازسازی مجدد خاطرات به درمان موثرتر افسردگی و کاهش علایم در بیماران مبتلا به افسردگی خواهیم پرداخت. اگر هدف حفظ سلامتی انسان و درمان بیمار یا کاهش ناراحتی او با موثرترین روش ، در کمترین زمان و با حداقل عوارض و هزینه باشد ، نادانی است اگر تواناییهای پزشکی مدرن در نجات جان انسانها را نادیده بگیریم.

ممکن است حداقل در سه ماهه اول بارداری، پزشک شما را از مصرف مُسَکِن هایی همچون استامینوفن و ایبوپروفن منع نماید. مدیریت منابع آب مرکز خود را هوشمند سازی و بهینه کنید. رد دیگری از رفلکسولوژی را میتوان در قرن ۱۳ در مرکز اروپا یافت؛ هنگامی که «مارکوپلو» با همراهی مبلغان کاتولیک شیوههای درمانی رفلکسولوژی و طب فشاری را از چین به ارمغان آورد.در نهایت رفلکسولوژی در قرن شانزدهم بهعنوان شیوهای شناختهشده توسط پزشکان در آلمان و اروپا مورد استفاده قرار گرفت. به طور کلی ادبیاتی که زندگی کودکان را بازتاب می دهد، می تواند کودکان را در حل مشکلات و ناشناخته های زندگی خود یاری دهد. در یک جمعبندی کلی مفهوم افسردگی در سه گونه متفاوت معنا یافته است: به منظور مشخص کردن احساسهای بهنجار غمگینی، یاس، ناامیدی و جز آن و بروز آنها به عنوان نشانه یک اختلال. این ناحیه به طور کلی یک رنگ تیره تر از وسط پا دارد و با ریهها، شانهها و غیره در ارتباط است.

از این رو تنها کافی است یک کش سبز رنگ دور کف دست بیندازید تا بدن هوشمند شما فرایند پیچیده کاهش وزن را آغاز کند بی آن که عارضهای به همراه داشته باشد. دکتر J. Riley، در سال ۱۹۱۹ کتاب “منطقه درمانی آسان شده” را منتشر کرد و در آن نمودارهایی با جزئیات کامل چاپ نمود. تاکنون درمانهای بیشماری جهت بهبود و جلوگیری از عود بیماری افسردگی پدید آمده است اما معمولا پس از هر نوع درمان تعدادی از مراجعان علیرغم بهبودی نسبی هنوز علایمی از خلق پایین را نشان میدهند و به طور کامل بهبودی حاصل نمیشود و معمولا شاهد عود مجدد افسردگی هستیم. مالیخولیا در زبان یونانی به معنی افسردگی بکار گرفته میشود و تاکنون نیز در فرهنگ ما و در خلال قرون با این مفهوم باقی مانده است. راهبردهای حافظه فعالیتهای ذهنی عمدی هستند که احتمال یادآوری ما را افزایش میدهند. با ماساژ هر قسمت از کف پا، میتوان بخش خاصی از بدن را تحت تاثیر قرار داد. در رویکرد درمانی پردازش اطلاعات درمانگران معتقدند که نحوه پردازش اطلاعات در بازیابی و شناخت تاثیر بسزایی دارد. در رویکردهای نوین همچون شناختی و طرحواره درمانی روانشناسان معتقدند که نوع تفسیر بیمار افسرده از رویدادها سبب بروز خلق منفی و حالت غمگینی در آنها میشود.

در معنای دیگر افت گذرا یا دوامدار تنود عصبی- روانی که به صورت یک مولفه بدنی (سردردها، خستگیپذیری، بیاشتهایی، بیخوابی، یبوست، کاهش فشار خون و جز آن) و یک مولفه روانی (احساس به پایان رسیدن نیرو، کهتری، ناتوانمندی، غمگینی و جز آن) نمایان میشود. در مجموع، یادتان باشد که بازتاب درمانی فقط برای کاهش درد ناشی از شرایط خاص و دیگر نشانههای خاصی مثل احتقان موثر است. بارداری خانم ها مهم است. ناحیه انعکاس روده ها در کف پاها قرار دارد و از بالای پاشنه شروع می شود و تا میانه قوس پا ادامه دارد. تکنیک های بازتاب درمانی عبارت است از به کار گرفتن فشار انگشتان و دست برای قسمت های خاصی یعنی نقاط انعکاس از دست ها و پاها. اولین مرحله پردازش اطلاعات تغییر دادههای به حس درآمده به گونهای است که بتوانیم در حافظه جای دهیم یعنی آنها را رمزگذاری نماییم. برای مثال یک لگن را با آب گرم پر نمایید و ۲ الی ۵ قطره از اسانسی معطردر داخل آن بچکانید . هنگامی که درمانگر از این روش استفاده می کند ، به بیمار می گوید که او یک موجود فوق بشری نیست و می تواند مانند مشتری احساسات مثبت یا منفی داشته باشد. در گشتالت درمانی، درمانگر باید روی «چگونگی» تجربه شخص کار کند نه «چرایی» آن.

دیدگاهتان را بنویسید