سلولهای پارانشیم مسئول عملکردهای متابولیکی مانند فتوسنتز هستند

«کلروپلاست» (Chloroplast): کلروپلاست شامل رنگدانههایی مانند کلروفیل (Chlorophyll) است که با دریافت انرژی از نور خورشید در فرایند فتوسنتز شرکت میکند. پوست درخت علاوه بر فیبر، بسیاری از محصولات مهم دیگر را تولید میکند. اعتقاد بر این است و از دوران پس از ژنومی آشکار شد که بسیاری از مواد مانند پپتیدوگلیکان یا گلیکولیپیدها که توسط کلروپلاست و سیانوباکترها مشترک هستند از طریق چندین مسیر و بسیاری از آنزیمهای فیلوژنتیکی که مرتبط نبودند سنتز شدند. اگر معلم با اعتقاد کامل به پرسش های واگرا توجه کند و به خلاقیت های دانش آموزان اهمیت بدهد ، فراگیرندگان او باید در پایان سال تحصیلی در امتحان کتبی همان درس شرکت نمایند و به سوالاتی که اکثرا یا تماماً همگرا هستند ، جواب دهند . 5-به نظریات و پیشنهادهای دانش آموزان احترام بگذارید . 8- نما یش :در بحث نمایش دانش آموزان مهارتهای تازه یاد می گیرند یا مهارتهایی که آموزش داده شده اند را به نمایش می گذارند و نمایش آنها مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد.برای این منظور دانش آموزان که از قبل خود را آماده کرده اند در جلو کلاس می ایستند و خود را مورد خطاب قرار می دهندو ایفای نقش می نمایند. از سوی دیگر ممکن است راه هایی برای حل یک مساءله از طرف دانش آموزان ارائه شود که بسیار غیر منتظره و خاص باشد.

البته این عمل باید در شرایط کنترل شده باشد مانند تایپ کردن یک متن یا تعمیر یک وسیله برقی استفاده ازروش نمونه کار در دروس فنی و حرفه ای کاربرد بیشتری دارد. گیاه با استفاده از انرژی پتانسیل شیمیایی حاصل از عمل فتوسنتز و انرژی پتانسیل شیمیایی املاح معدنی موجود در خاک رشد میکند. نوع سوم احیاء co2 که cam یا متابولیسم کراسولائی(crassulationacid) نامیده می شوند عمدتا در گیاهان آبدار که دارای برگهای یا ساقه های گوشتی هستند صورت می گیرد .چنین گیاهان به شرایط خشک که کمی تعرق (تبخیر از سطح گیاهی) لازمه بقاء است سازگار شده اند در شرایط رطوبت کم روزنه ها در شب باز شده و co2 جذب می کنند و در روز بسته می شوند لذا شرایط تعرق گیاه خیلی کم می شود از گیاهان زراعی فقط تعداد معدودی دارای چرخه cam هستند که عبارتند از:آناناس، از جمله (sisal گیاه صباره و از این قبیل) و کاکتوس. کلروپلاست ها با داشتن رنگدانه کلروفیل عمدتا با بقیه پلاستیدها تفاوت دارند. اهمیت اقتصادی و کاربردی جلبکهای دریایی جلبکهای میکروسکوپی ( ریز جلبکها ) از قدیمی ترین ساکنان اقیانوسها و آبهای شیرین می باشند، خلقت آنها به میلیارد ها سال قبل از تاریخ حیات بشر بر می گردد.

15-ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای شناساندن هدف های آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری است. 7- با دانش آموزان ، چه به صورت انفرادی و چه در گروه های کوچک ، بازی های فکری به راه بیندازید. 7- گاهی تکالیف آزادی تعیین کنید که دانش آموزان به طور مستقل انتخاب و عمل نمایند . ولی ارزشیابی آموزشی شامل توصیف واقعی از رویدادها و اتفاقات معنی داری است که معلم در نتیجه مشاهده از رفتار دانش آموزودر جریان آموزش،یادداشت می کند.در ارزشیابی از طریق مشاهده می توان مانند الگوی زیر عمل کرد. وقتی بر اساس یک برنامه آموزشی عمل مینمایید ، خیلی راحت فراموش میکنید که با رفتاری که از خود در کلاس نشان میدهید، ویژگی های ابتکاری و تخیلی میتوانند تقویت شوند. 3- از طرح سؤالاتی که تنها یک جواب معین دارند ، در حد امکان اجتناب کنید. 22-گاهی به تناسب دروس ، آنها را تشویق کنید ، راه حل های برای مسائل اجتماعی بیابند . اتمسفر و بیوسفر به عنوان ذخیرهسازهای کوچک کربن محسوب میشوند؛ محتوای کربن موجود در اتمسفر به تغییر سرعت جریان، با حساسیت واکنش نشان میدهد.

نقش اصلی روزنه اجازه ی ورود دی اکسیدکربن به برگ برای فتوسنتز و در عین حال جلوگیری از هدر دادن بیش از حد آب است. کلاس را به چند گروه تقسیم کنید تا هر گروه یک ارائهی شفاهی سریع در مورد موضوع داشته باشد. درباره تأثیر ساختار و محتوای نظام آموزشی در برانگیختن روحیه نواندیشی و ابتکار در میان فراگیران ، سخن بسیار است ؛ اما به طور خلاصه به دو نکته اساسی در این موضوع ، اشاره میکنیم . بدون شک این شیوه ها از هد ف های دوره تحصیلی ، سطح سنی دانش آموزان موضوع ومحتوای دروس ، روشهای تدریس معلم ، تعداد دانش آموزان کلاس و چندین عامل دیگر تا ثیر می پذیرد. 4 – چگونه خلاقیت دانش آموزان را پرورش دهیم؟ وزارت ، با توزیع جعبه های علوم و ریاضی در مدارس ، سعی کرده است آموزش را از سخنرانی صرف معلمان تغییر دهد . کتاب های علمی و ارزان قیمت در اختیار افراد قرار دهیم ، نتایج کارها را بررسی کنیم و دلگرمی لازم را برای ادامه ی کار به افراد بدهیم . همه ی کوشش افراد در این جهت معطوف می شود که دانش آموزان کلمه به کلمه کتاب را حفظ کنند و نقطه به نقطه تحویل دهند .

دیدگاهتان را بنویسید