رفلکسوتراپی یا بازتاب درمانی

۴. روند کاهش وزن برای شما آسانتر گشته و شما به خوبی میتوانید بر وزنتان کنترل داشته و از این طریق به کاهش و تثبیت وزن خود کمک نمایید. با این حال رفلکسولوژی پا از معمول ترین روش ها است. فریتز پرلز، پیشگام درمان گشتالت، میگوید: رنج اصلی ما بهعنوان انسان شکافی است که بین حال و آینده ایجاد میکنیم. در عین حال ارتباطی خاص بین دست ها و پاها وجود دارد. مرکز ایران رفلکسولوژی با استفاده از سال ها تجربه اساتید بین المللی این رشته برای اولین بار تکنیک هایی را آموزش میدهد که با فشار دادن مرحله به مرحله نقاط خاصی از بدن، عملکرد متابولیسم بدن و همچنین اندام جنسی و اندام های داخلی مربوط به باروری در خانم ها و آقایان را میتواند بهبود داد و در نتیجهء بهبود عملکرد اعضای داخلی مربوطه و غدد درون ریز، عملکرد اندام های دخیل در باروری به تعادل میرسد و به صورت نرمال باز میگردد.

در سال ۱۹۷۱ تای وویو از کشور کرده که ایراداتی در کاربرد مریدین های طب سوزنی در بدن بزرگ می دید، مکتب درمانی جدیدی را با نام دست درمانی کره ای یا سوجی ارائه کرد که در آن دست ها کپی کوچک بدن انسان در نظر گرفته می شدند. همچنین وقتی قسمتی از بدن دچار مشکل می شود می توان با تحریک نواحی بازتابی آن در گوش به درمان بیماری کمک کرد. البته پیشینه این دانش را هزار سال قبل از میلاد مسیح میدانند که شکل نوین آن توسط ایگناتس فون پکزلی ارائه شده است. شانزده سال بعد در ۱۹۸۷ یکی از دانشجویان او به نام پارک جای وو به الگوی جدیدی از سیستم بازتابی دست رسید که منجر به شکل گیری مکتب دیگری به نام سوجوک شد. در مورد ارگان های دیگر هم به همین شکل عمل می شد تا این که نقشه کامل بدن در میکروسیستم دست تهیه می شد.

کره ای ها متوجه شباهت خیلی زیاد دست با بدن شده بودند و از طر یق تحریک نواحی بازتابی دست با روش های مختلف به درمان بیماران کمک می کردند. برای مثال میکروسیستم گوش از هزاران سال مورد توجه بوده و هم در تشخیص و هم در درمان کاربرد داشته است. یافته های انسان در مورد اثر بیماری ها بر میکروسیستم عنبیه نیز دانشی به نام عنبیه شناسی را بوجود آورد و به تهیه نقشه عنبیه منتهی شد. عنبیه شناسی یکی از شیوههای تشخیص اختلال و بیماری در بدن است که از اواسط قرن نوزدهم در مجارستان برای تشخیص اختلالها و بیماریهای انسان مورد استفاده قرار گرفته است. نقشه طب سوزنی گوش که چینی ها از دیرباز از آن استفاده می کردند براین اساس بود و تحقیقات نوژیه هم تا حد زیادی آن را تایید می کند. نوژیه هم نقشه گوش را با یک دستگاه نقطه یاب و براساس تجربه تعیین کرد. در کنار فیزیوتراپی، ماساژ درمانی اثر فوق العاده ای در بهبود بخشیدن به فرد را دارد که با روش های نوین ماساژ درمانی، می توان به مرور خون لخته شده در مغز را خارج کرد. برای خرید کتاب ” خودآموز ماساژ روی كف پا و دست (بازتاب درمانی به زبان ساده) ” حداکثر چقدر می توانم تخفیف بگیرم؟

برای دستیابی به مطالعات انجام شده جست و جو با کلیدواژه های بازتاب درمانی و رفلکسولوژی، ماساژ بازتابی پا در پایگاه های اطلاعاتی SID Google Scholar, Pub Med, انجام شد. او احداث موزه خیابانی با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان را یکی از برنامههای پایگاه ملی معبدآناهیتا به عنوان یکی از بخشهای مهم این پلازا برشمرد و تصریح کرد: نردههای حریم معبد آناهیتا در فواصل ۹ متری برش خورده و ۴۵ باکس برای نمایش تصاویر کهن سیر تاریخی معبد آناهیتا از قدیم تا امروز ایجاد خواهد شد که با دیدن آنها علاوه بر آشنایی با این بزرگترین تک بنای سنگی کشور و معرفی صنایع دستی و سوغات کنگاور، حس و حال نوستالوژیک برای مردم و گردشگران تداعی خواهد شد. او درنظر نمیگیرد که متوقفشدن بازی میتواند جلوگیریکننده از ارگاسم یا چیزی معادل آن باشد. براساس دانش این علم، افراد میتوانند با بهرهگیری از تخصص کارشناسان و متخصصان عنبیهشناسی زمینههای ژنتیک یا اکتسابی سلامت و بیماری را در خود بررسی کرده و به این ترتیب امکان و احتمال ابتلا به بیماریهای جسمی و روحی را در بدن خود بررسی کنند. بدن انسان نیز به عنوان جزئی از هولوگرام کیهان خود دارای ساختار هولوگرافیکی است و هر جز آن همه اطلاعات کل را در خود دارد و از آن آگاه است.

دیدگاهتان را بنویسید