رفلکسوتراپی یا بازتاب درمانی چست؟

ارتباط برقرارکردن و اینکه فرد خلاق باشد ممکن است. تعبیرِ آن ازطریق معنای توام با هویتِ درحال تغییرِ مخاطبین، به پیچیدگی ارتباط-متقابل و تغییرشکل ارتباط پیوند دارد. از آن فصل به بعد ما خواهیم دید که بقیه فصلها شامل ارجاعی به بازتاب خواهند بود. باشد. در موارد نقلقول شده از ادموند و دایانا، ما دیدهایم که چگونه بازتاب در اولین مورد زندانی میشود و در دومی باز میشود. آموزش پایداری را برای ترویج و ترغیب متدولوژی و ایدولوژی دوستدار محیط زیست در کسب و کار خود در نظر داشته باشید. وینیکات درباب گریهکردن مادر دربارهی پسر بیمارش اظهار نظر میکند. بدون شک، نگاه كردن به آثار هنری باعث نیروبخشی از نظر معنوی و افزایش آرامش میشود. بر خلاف هنر كه تنها به منظور خلق اثر هنری انجام میشود، تمركز هنر درمانی (كه به طور معمول شامل نقاشی، سفالگری، كار با ذغال، مداد رنگی و مواد مشابه است) بر فرآیند خلق یك اثر هنری میباشد و فعالیتهای مقدماتی به كار گرفته شده برای درمان، به خلق اثر و نتیجه حاصل از آن ترجیح داده میشود. است. اجازه دهید بفهمیم که بازتاب کافی نیست؛ آنچه نیاز داریم تا بتوانیم ذهن را بفهمیم، بازتابِ بازتاب است – همانطور که در نمایش (بازی) رویای در شب نیمه تابستان است.

همانطور که تداعی آزاد برای کار تحلیلی حیاتی است، بازی باید بهعنوان یک خلق از فرآیندهای تداعی آزاد درنظر گرفته شود. سخت است که به تداعی آزاد بهعنوان اولین قدم به سمت این هدف فکر نکرد. فشار درست در حدی است که دیگر احساس ناراحتی نکنید. او به کودک دربارهی گوسفند پشمالو میگوید که میتواند در انتهای دیگر اتاق پیدا کند. این تغییرجهت در تاکید، به وینیکات اجازه داد پیش مادر برگردد که دربارهی بیماری قلبی کودک دیگرش گریه میکرد. آقای Harry Bond در كتاب خود بنام “منطقهٔ درمانی” در ۱۵۸۲ نحوهٔ عمل رفلكسولوژی را بویژه در روی طبقه پادشاهی و مرفه جامعه مورد بحث قرار داد. بعلاوه گزارشاتی كه در كتاب “Grey Literature” آمده است نشان میدهد كه رفلكسولوژی میتواند درمان موثری باشد. وینیکات وارد میکرد انگار که او باردار است – درست مانند مادر وقتی منتظر کودک بیمار بود. است نه بهاین علت که عمق دارد بلکه بهاین علت که مانند واقعیت است. کف دست نیز که مرکب از ۲۷ استخوان میباشد .( ممکن است در رفلکسولوژی مورد استفاده قرار گیرد ( .

کف دست نیز که مرکب از 27 استخوان میباشد ممکن است در رفلکسولوژی مورد استفاده قرار گیرد. بازیکردن، کنشکردن است. برای من سخت است که با صحبتکردن درباره تئاتر نتیجه نگیرم، زیرا در تئاتر یک رخداد خاصی وجود دارد که ارزش فکرکردن دارد. این آرام سازی اعصاب هم به نوبه خود انقباض عروقی را کاهش می دهد به طوری که خون و جریان عصبی با آزادی (راحتی) بیشتری جریان یافته و در نتیجه بهبود جریان خون، سموم نیز از بدن دفع می شود. در عین حال ماساژ درمان گر با ماساژ پا، عضلات و سایر بافت های نرم تلاش می کند تا گردش خون را به نحو بهتری در سراسر بدن به جریان اندازد، درد را کاهش دهد، جراحات و زخم ها را بهبود بخشیده یا موجب آرامش کامل بدن شود. به علاوه خلق هنر فرصتی است تا چشمها و دستها با هم تمرین كنند، بین آنها هماهنگی ایجاد شود و مسیرهای عصبی بین دست و مغز تحریك و تهییج گردد .

این مرگهای بیشماری است که تو مردهای. این آینه یک دیوار میشود که توسط یک انسان با یک حفره بازنمایی میگردد که ازطریق آن ما غالبا بهطور مخفیانه در بیمارانمان نجوا میکنیم، حقیقت چنین است. خلاقیت یک فعالیت خاص نیست بلکه یک خصیصه از زندگی و زندگیکردنِ کامل است. از یک طرف خودمان را قرار میدهیم که ناراحت است و مانع از حرکت ما میشود و از طرف دیگر، آن بخشی از وجودمان را روی صندلی قرار میدهیم که میخواهد با آن وجه دیگر روبرو شود تا زندگی پربارتر، آزادتر و بازتری داشته باشد. جایگاه این رشته های طبی در دنیا نشانه چه واقعیت مهمی است؟ البته گاها استفاده از یک پرستار متخصص نیز میتواند خدمات مستقیم مشاوره سلامت را در اختیار مشتریان قرار داده و کادر پزشکی به صورت دوره ای به مرکز سر زده و خدمات را کنترل کند. اما ، قلب دوم انسان را پاهای او میدانند که میتواند از وجود بیماریهای گوناگون در فرد خبر دهد وهم با ماساژ و وارد نمودن فشار ملایم بر مناطق انعکاسی در کف پا، ازبیماری و درد و استرس و اضطراب کاسته شود و سلامت از دست رفته به بدن باز گردد. با ماساژ دادن هر نقطه و اعمال فشار عمودی با انگشتانتان، میتوانید درد را کاهش بدهید و سلامت برخی از ارگانها، غدد و بخشهایی از بدن را بهبود دهید.

دیدگاهتان را بنویسید