درمان ناباروری با رفلکسولوژی ( بازتاب درمانی) – سایت نی نی کده

یومی هو تراپی با کمک تکنیک ها و ماساژهایی که دارد، می تواند این گرفتگی ها و کوفتگی ها را درمان کند. برخی از این روش ها پس از بومی سازی و ارائه تمهیدات مناسب مطابق ارزش های دینی و مسائل فرهنگی اجتماعی کشور قابل به کار گیری خواهد بود (اصغری نکاح، حیدری دریندی، ۱۳۸۹).اصغری نکاح (۱۳۸۹)، در پژوهشی با مقایسه سه شیوه موسسه ای، خوابگاهی و خانواده محور (خانه فرزندان براساس شاخصه های مراقبت بهداشت، سلامت و بهداشت روانی نشان می دهد که شیوه ی نگهداری موسسه ای نامطلوب ترین وضعیت نگهداری و شیوه خانواده محور مطلوب ترین وضعیت نگهداری و نیز مراقبت بهداشت، سلامت و بهداشت روانی را در بین سه شیوه مورد مقایسه به خود اختصاص داده است که این یافته ها ضمن همخوانی با مبانی نظری روان شناسی برنامه های مراقبت و منطق رسیدگی پزشکی و بهداشتی همخوانی دارد، توسط یافته های پژوهش های دیگر نیز مورد تایید قرار می گیرد (دیسموند ، ۲۰۰۱، زیمرمن ، ۲۰۰۵ به نقل از خسروشیری، ۱۳۹۱). در سال ۱۹۳۰ تعداد این مراکز افزایش یافته و در مناطق مختلف آمریکا به بیست و شش واحد رسیده بود (زیدرون ، ۲۰۰۸ به نقل از پور گنابادی، ۱۳۹۰ )نحوه نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در ایراناز چگونگی شکل گیری و تاسیس مراکز پرورشی ایتام در ایران سابقه ی مدونی وجود ندارد.

هنگامی که این نیاز ها در سطح متناسب اعمال شوند، در واقع او در حالت سلامت می باشد ولیکن هرگونه تغییر یا بیماری که سلامتی او را به مخاطره اندازد حالت غیر متعادل ایجاد می کند و باعث عدم ارضاء نیاز کودک می شود ( کلاتی، ۱۳۷۵؛ به نقل از پور گنابادی، ۱۳۹۰).موضع گیری های نظری درخصوص کودکان بی سرپرست و بدسرپرستتعریف بی سرپرستی و بدسرپرستیبر اساس ملاک یونیسف، کودکان بی سرپرست، افراد زیر هجده سالی هستند که از سرپرستی و حضور تربیتی، روان شناختی و حمایتی موثر والدین و از مزایای زندگی در خانواده محروم شده اند و رنج می برند. البته در زمان شاه طهماسب صفوی پرورشگاهی جهت سرپرستی ایتام در کاشان تاسیس شده بود. چنان که در سفرنامه ی ابراهیم بیک به چشم می خورد اولین بار فکر تاسیس پرورشگاه در ایران را ناصرالدین شاه از مسافرت فرنگ آورده است (صنعتی نیا، ۱۳۷۰).نظر به اینکه تا قبل از این زمان سندی از ایجاد پرورشگاه رسمی و گسترده نبوده و مراکز عربی هنوز در ایران با نگرفته بودند، پرورشگاه های خیریه کوچک خصوصی مانند پرورشگاه محمدی قم، پرورشگاه بتبمان رشت، دار الایتام بابل، پرورشگاه جعفری در تهران و ده ها پرورشگاه کوچک دیگر با نظارت مردم خیر تشکیل شده بود.

در زمان ناصرالدین شاه با ورود برخی مطالب از غرب به ایران پدیده پرورشگاه نیز به ایران وارد شد و بطوری که اسناد نشان می دهد صدسال قبل در ایران پرورشگاه وجود نداشته است و تنها یک محل آن هم توسط دولت آلمان در شهرستان خوی به همین منظور ایجاد شده بود. تا قبل از سال ۱۸۰۰ میلادی در آمریکا فقط هفت موسسه برای نگهداری از اطفال ولگرد فقیر و رها شده وجود داشت که هر کدام از آن ها توسط بخش خصوصی اداره می شد. در سال ۱۵۹۷ جهت نگهداری و حمایت از معلولین، پیران و نابینایان مراکزی ایجاد شد و در این مراکز از این گونه افراد و کسانی که قادر به کار کردن نبودند، نگهداری می شد (صنعتی نیا، ۱۳۷۰).در ایالات متحده آمریکا اولین دار الایتام در سال ۱۷۴۰ بوجود آمد و موسسه ای بود برای نگهداری از کودکانی که در نتیجه فوت، جدایی، فقر والدین و بی خانمان می شدند. طی قرون ۱۴ و ۱۵ میلادی بی توجهی به کودکان و در نتیجه رها کردن آن ها امری عادی بود و بسیاری از آن ها مورد غفلت قرار می گرفتند، به بردگی فروخته می شدند یا در صومعه خانه ها و یتیم خانه ها رها می شدند.

برای اخذ نتیجه حداقل باید 3 دوره درمانی را پشت سر گذاشت. این قواعد اخلاقی مرزهای فرایند روابط درمانی را تشکیل می دهد و از آسیب دیدن این فرایند جلوگیری می کند. کودک به عنوان فردی از اعضای جامعه به صورت چشمگیر و پویا در حال تکامل است که در این مسیر براساس موقعیت سنی خاص و وضعیت حساس در معرض آسیب های جسمی و روانی قرار می گیرد. فتحی و یزدی در حال معاینهٔ خانم جوانی هستند که رنگ صورتش پریده و لبش کبود شده است. فتحی گوشیاش زنگ میخورد و از محیط اورژانس دور میشود. در مسیر بازگشت به بیمارستان، خیلی کوتاه به مامان و بابا هم سر زدم و از موضوع باخبرشان کردم. مشکل کودکان بی سرپرست نیز دارای تاریخچه ی بسیار طولانی بوده و بی شک از زمانی که بشر زندگی اجتماعی اختیار کرده، با این معضل نیز روبرو بوده است لیکن موضوع اصلی چگونگی و نحوه برخورد و رسیدگی جامعه به آن هاست (محسنی تبریزی، ۱۳۸۰). این نوع برخورد با کودکان ادامه داشت تا در اوایل قرن شانزدهم میلادی در تعدادی از کشور های غربی موضوع حمایت و نگهداری از فقرا، نیازمندان، مساکین و ایتام بصورت مدون و برنامه ای و با همت افرادی که از حرکت های فکری و علمی تاثیر گرفته بودند.

دیدگاهتان را بنویسید