خودرویی زره پوش که بخاطر چرخ های خود میتواند از زمین های ناهموار عبور کند

جواب خودرویی زره پوش که بخاطر چرخ های خود میتواند از زمین های ناهموار عبور کند ، پاسخ این سوال را در معما ماگرتا می خوانیم.

جواب معما خودرویی زره پوش که بخاطر چرخ های خود میتواند از زمین های ناهموار عبور کند

جواب این معما 👈 « تانک » 👉 می باشد.

معماهای پیشنهادی :
به راه باریک و نامشخص میگویند
و
شیرینی و کلوچه سنتی تبریز در جدول

⭕️ اگر به پاسخ معمای دیگری نیاز داشتید حتما آن را از بخش دیدگاه از ما بپرسید، کارشناسان ما و یا سایر کاربران پاسخگوی شما خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید