حق مسلم بازنشستگان همسان سازی حقوق آنان با شاغلین است

محمدرضا مبلغی اظهار کرد: رابطه دولت و مجلس باید با هم اندیشی‌تر و همفکری افزایش پیدا کند و فراتر از یک گفت‌وگوی عادی جلسات به صورت متمایز و فشرده برگزار شود و این مسئله را به صورت فوری و جدی در دستور کار خود قرار دهد؛ نمایندگان مجلس به دلیل حضور فراگیر و گسترده‌ای که دارند، در میزان هلاهل نیاز، نگاه و واقعیت‌های در درون مردم به ویژه در زمینه اقتصادی ، موثر تر هستند.

حق مسلم بازنشستگان همسان سازی حقوق آنان با شاغلین است

نماینده مردم لرستان در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد:حق مسلم بازنشستگان همسان سازی حقوق آنان با شاغلین است که شامل افزایش ۹۰ درصدی حقوق این عزیزان با شاعلین می‌شود و در صورت عدم تسریع در قانونی شدن آن باعث ایجاد شکاف طبقاتی بین شاغلین و بازنشستگان خواهد شد.شکاف طبقاتی که نظام اقتصادی اسلام آن را نمی پسندند و نمی پذیرد و بر علیه آن دستوراتی دارد.همچنین رسیدگی به مسائل درمانی و معیشتی بازنشستگان فرهنگی مورد تاکید است و انتظار داریم متولیان امور عنایت لازم را داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید