جزییات پرداختی مطالبات موسسات طرف قرار داد بیمه سلامت در سال ۱۴۰۱

به گزارش مجله خبری نگار، حسین رنجبران در تشریح آخرین وضعیت پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت به موسسات طرف قرار داد، گفت: مطالبات مراکز دولتی دانشگاهی فروردین ماه تسویه شده و بخشی از مطالبات اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دانشگاه‌هایی که اسناد خود را به موقع ارسال کرده‌اند نیز پرداخت شده است، همچنین مطالبات مربوط به نسخه الکترونیک فروردین لغایت خرداد ماه ۱۴۰۱ دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شده است.

وی در خصوص پرداخت مطالبات مراکز غیر دولتی دانشگاهی، افزود: در بخش بیمارستان‌ها مطالبات فروردین ماه ۱۴۰۱ پرداخت شده و پرداخت مطالبات نسخ الکترونیک داروخانه‌ها لغایت پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ صورت گرفته است. از سوی دیگر پرداخت مطالبات سایر موسسات طرف قرار داد شامل پزشکان، پارکلینیک، مراکز دیالیز و … تا پایان فروردین ماه و موسساتی که نسخ را به صورت الکترونیک ارسال کرده‌اند تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ انجام شده است.

وی تصریح کرد: مطالبات در بخش خسارت متفرقه بر اساس اسناد رسیدگی شده لغایت ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ پرداخت شده است. همچنین در حوزه پزشک خانواده پرداخت ۸۰ درصد علی الحساب فروردین لغایت تیر ماه ۱۴۰۱ صورت گرفته است.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، رنجبران در پایان اظهار کرد: در طرح نظام ارجاع صندوق بیمه همگانی و سایر اقشار نیز ۸۰ درصد علی الحساب فروردین لغایت تیر ماه ۱۴۰۱ پرداخت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید