تاکید رییسی بر قطعی بودن اجرای قانون در قبال بازنشستگان

تاکید رییسی بر قطعی بودن اجرای قانون در قبال بازنشستگان

این اظهارات رئیسی در جمع خانواده های شهدای استان مرکزی، می تواند نشانه عقب نشینی دولت از موضع خود در برابر بازنشستگان تامین اجتماعی باشد.

این موضوع البته به اقدام آتی دولت در این زمینه وابسته است؛ اقدامی که به گفته رئیس کانون بازنشستگان تهران، اگر تا یک هفته دیگر صورت نگیرد، طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی عمل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید