برگ محل فتوسنتز در گیاهان است

در این همزیستی جلبک به علت داشتن کلروفیل عمل فتوسنتز انجام داده، در ساختن مواد آلی شرکت میکند و قارچ ، آب و مواد کانی را جذب کرده و بخشی از آن را در اختیار جلبک قرار میدهد و به نوبه خود از مواد آلی جلبک استفاده میکند. 2- جلبک های خاکزی: اغلب روی خاک های نمناک زندگی می کنند. از آنجایی که این قارچ می تواند از جلبک های خود محافظت کند ، این موجودات عادی که نیاز به آب دارند می توانند در مناطق خشک و آفتابی زندگی کنند بدون اینکه بمیرند ، به شرطی که گاهی اوقات رگبار باران یا سیلاب رخ بدهد تا بتواند مواد غذایی را برای دوره خشکسالی بعدی ذخیره کند. اولین دلیلی که شاید نیاز به استفاده از نور مصنوعی را توجیح می کند شرایط اقلیمی 8 و جغرافیایی و تغییرات فصول و متغیر شدن جهت, شدت و زمان تابش نور طبیعی خورشید می باشد . این آزمایش کمبودهای احتمالی عناصر در خاک و میزان کمبود را نشان می دهد.همچنین ابزاری برای پی بردن به مقادیر اضافی عناصر،پایه های نمک ها،PHبالا یا پایین،موادآلی کم و شرایط زهکشی نامناسب است.

انتقال مجدد ترکیبات ذخیره شده در ساقه به دانههای در حال رشد یکی از مکانیسم­های درگیر در شکلگیری عملکرد اقتصادی و پایداری آن مخصوصاً در شرایط تنش رطوبتی پس از گرده­افشانی میباشد و میتواند به عنوان یک فرآیند مهم و پشتیبانی کننده تا حدود زیادی کاهش عملکرد دانه را جبران کند (Blum, 1998; Netanos and Koutroubas, 2012). با توجه به موارد فوق، بررسی فاکتورهای دخیل در میزان انتقال مجدد مواد فتوسنتزی به دانههای در حال رشد، میتواند محققین فیزیولوژی و اصلاح نباتات را در شناسایی ژنوتیپهای مقاوم و معرفی آنها به کشاورزان جهت کاهش تلفات تنش کم آبی و تولید مطلوب یاری نماید. داخل دیواره برگ ها با فلس های مومی شکل پوشیده شده که آنها را بسیار لغزنده می کند. 8- مراحل و چگونگی تولید مثل و تکثیر(زیاد شدن) ویروس ها را با رسم شکل توضیح دهید. با این وجود تمام اینها برحسب اندازه و شکل زمختی که دارند جزو درختان محسوب می شوند.

تریتیوم یزوتوپ دیگری از هیدروژن است که خاصیت رادیواکتیو دارد و بیشتر بری ساخت موادی که از خود نور منتشر میکنند بکار برده میشود. چشمه بزرگ منشوری (Grand Prismatic Spring) بزرگترین چشمه آب گرم در “یلو استون” و در کل آمریکا است. سیانوباکتری ها در گروه های بزرگ یافت می شوند و به آنها هر دو جلبک سبز آبی نیز می گویند. رنگ مرکز چشمههای آب گرم آبی و دمای آب در این قسمت 189 درجه فارنهایت (87 درجه سانتیگراد) است و گرمای بیش از حد آب باعث رشد میکروبها میشود. این چشمه به دلیل رنگهایش که شبیه تجزیه رنگینکمانی نور سفید با یک منشور اپتیک است، “یلو استون” نامگذاری شده است. ریشه های درخت که عموما درون زمین قرار دارند لنگرگاه اندام های بالای سطح زمین بوده و آب و مواد غذایی را از خاک جذب می کنند . اجزای تشکیل دهنده ی درخت عبارتند از : ریشه ها،ساقه ها (شاخه ها،شاخچه ها و برگها.ساقه درخت بیشتر از بافت های نگهدارنده وانتقال تشکیل شده است. D نکته- بخش هایی از گیاه که سبز رنگ نیستند مانند ریشه ، فتوسنتز انجام نمی دهند. با توجه به رابطه بین سرعت رشد نسبی، میزان فتوسنتز خالص و نسبت سطح برگ (سطح کل برگ به وزن کل گیاه) که مؤید اندازه نسبی بخش فتوسنتز کننده میباشد.

سالیانه بطور متوسط 5/1 میلیارد تن فرسایش خاک در کشورمان گزارش شده است.به عبارت دیگر سالیانه بطور متوسط در هر هکتار 25 تن خاک بوسیله فرسایش از بین می رود. به گزارش ایسنا و به نقل از دیلیمیل، “یلو استون” چشمهای گسترده با رنگهای رنگین کمانی است که از مرکز آن پرتو افشانی میکنند. خارجیترین لایه چشمه به رنگ قرمز قهوهای یا کبود و دمای آب 131 درجه فارنهایت (55 درجه سانتیگراد) است . البته وجود مقدار رطوبت زیاد این پدیده را تشدید میکند که چنین حالت را بنام (Green house effect )، یا اثرگلخانه ای مینامند. هنگامی که درخت رشد می کند حلقه های رشد را به وجود می آورد که در آب وهوای معتدل با شمردن آن ها می توان عمر درخت را تعیین نمود . آزمون منظم خاک به حفظ و نگهداری یک خاک حاصلخیز کمک شایانی می کند . چرا باید آزمون خاک انجام داد؟ برای گیاهان چند ساله همانند چمن و درختان خاک باید قبل از انجام کاشت آزمایش گردد و این کار حداقل هر 3-2 سال یکبار تکرار گردد.برای گیاهان یکساله خاک باید هر دو سال یکبار آزمایش شود.آزمون منظم خاک از شور شدن و تجمع پایه های نمکی نیز در خاک جلوگیری می کند.

دیدگاهتان را بنویسید