بررسی تربیت فرزند از نظر اسلام و روانشناسی

آیت الله مظاهری در سال ۱۳۱۲ هجری خورشیدی در «تیران»، از شهرهای استان اصفهان در خانوادهای مذهبی و روحانی بهدنیا آمد. کتاب اخلاق در خانوده نوشته ی آیت اللّه حسین مظاهری می باشد که توسط نشر معارف منتشر شده است. نشر بال کتاب نیازسنجی آموزشی در سازمانها (مفاهیم، تکنیکها و چارچوب عملی) در ارتباط با موضوعاتی از قبیل آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی و برنامه ریزی آموزشی در مدیریت سازمان انتشار یافته است. نشر ققنوس چاپ دوم از کتاب وقتی کودکتان میگوید “نه!” چگونه او را با خود همراه کنید بدون نق زدن، باج دادن، تهدید کردن را در مهرماه روانه بازار کتاب نمود. کتاب برنامهریزی درسی مدارس عنوان کتابی است که توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در مهرماه جاری چاپ بیست و هفتم را تجربه نمود. کتاب در 436 صفحه به بررسی و ارزیابی مبانی و چهارچوبهای روششناختی تحقیق در برنامه ریزی درسی میپردازد. کتاب مذکور تالیفی است از الف لوی با ترجمه فریده مشایخ که بر بررسی اصول برنامه ریزی درسی استوار است. در این پژوهش محقق با مطرح ساختن موضوع:«بررسی روش های تربیت دینی و اخلاقی فرزندان از دیدگاه پیامبر اسلام6» و با استفاده از روش تحقیق توصیفی،تحلیلی از نوع مطالعه ی کتابخانه ای،با جامعه تحلیلی شامل تمام منابع مربوط به موضوع پژوهش و نمونه تحلیلی که محقق به لحاظ بضاعت علمی و نیز موقعیتی به آن دسترسی داشته و بیشترین استفاده را دراین پژوهش از آنها داشته به تبیین سوالات پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته،بدین صورت که بعد از مرور مطالعاتی و بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و بر اساس تحلیل و تبیین داده های پژوهش،به ارائه پاسخی مناسب برای سوال های پژوهش اقدام نموده،ازجمله به بررسی اهداف،معانی و ویژگی های تربیت دینی و اخلاقی پرداخته و هر یک را بر اساس اصول پژوهشی دسته بندی کرده سپس با توجه به توصیف و تحلیل موضوع به استخراج اصول عمومی تربیت دینی و اخلاقی شامل: اصل کرامت و شرافت انسان،مساوات و برادری،اختیار و آزادی،توجه به ابعاد وجودی انسان،تفاوت های فردی،فطری بودن مفاهیم،سهولت،تدریج،صداقت و راستگویی،مداومت و محافظت،آگاهی بخشی و خلاقیت،اعتدال و میانه روی و اصل تعقّل پرداخته است.

کودک در سن دو سالگی دستگاه تناسلی خود را دائما به دسته میز, صندلی یا لبه دیوار بمالد و حین انجام این عمل صورت کودک برافروخته و قرمز میشود و عرق سرد بر پیشانی او مینشیند و به یک نقطه خیره میشود. دوستان کسانی هستند که میتوانند در هر دو دنیا انسان را سربلند یا سرافکنده سازند. رفتار پدر و مادر هر گونه که باشد، برای کودکان که از هر نوع رشد عقلی بی­بهره­اند، الگویی مؤثر خواهد بود تا بتوانند نیکی­ها و پلیدی­ها را بشناسند. پدر و مادر مسئول سلامت و رشد جسمی و روحی و مهم ترین عامل سعادت و یا شقاوت فرزندان خود هستند، هر چه آنها در این زمینه سرمایه گذاری و تلاش بیشتری کنند نتیجه و ثمر آن را در آینده بیشتر خواهند دید. وظایف پدر و مادر در تربیت فرزند که به عنوان با ارزش ترین سرمایه هر پدر و مادری است از اهمیت بالایی برخوردار است که با توجه به پیشرفت جامعه و ارتقای تکنولوژی چالش بزرگی برای والدین شده است.

و چنانچه به کار و گفتار خیر و آموزنده عادتشان دهند، براساس آنها بزرگ میشوند و سعادت دنیا و آخرت را کسب میکنند و پدر و مادر و معلم و مربی نیز با آنان سهیم خواهند بود.اما چنانچه به شرارت و بدکاری خو کنند بدبخت و بد سرانجام شده و نابود میگردند. اگر والدین به گونه ای عمل کنند که این سببیت نهفته بخل، ترس و حزن، بروز کند فرزندان به دشمنان والدین تبدیل خواهند شد؛ زیرا آخرتِ پدر و مادر خود را به دنیای خویش می فروشند. «. یتیم واقعی کسی است که پدر ومادر در حال حیات دارد ولی نسبت به تربیت او مادر بی توجه و پدرهم سرگرم و مشغول به کارهای خود است». تبریک گفتن، زمینه شادمانى را براى پدر و مادر فراهم میسازد و این اظهار تهنیت و مبارک گفتن، میبایست آمیخته با ارزشهاى معنوى و آموزههاى اخلاقى و یادآورى نعمتها و سپاس پروردگار باشد و از پروردگار بخواهد که براى این فرزند، زندگى مطلوبى عنایت فرماید.

«اولین مدرسهای که بچه دارد، دامن مادر است. المرأه الحسناء فی منبت السوء»، «برحذر باشید از گلها و نیلوفرهای زیبایی که در مرداب پیدا میشود. متأسفانه روزبهروز شاهد افزایش رفتارهای زنانه در بین پسران هستیم که این مسئله حتی پس از ازدواج آنها نیز ادامه پیدا میکند. التوازن الاسلامی بین الدنیا و الآخرة (با همکاری خرازی، مصلحی، سلطانی و استادی). مقایسهای بین سیستمهای اقتصادی. اقتصاد اسلامی احکام اقتصادی در مورد زمین. مقصود امام این بود که نسبتهایی که آنان به تو میدهند، ناشی از نبود درک کافی سخنان تو در امر امامت و مقام امام است. کتاب کودک آزاری اثری است تالیف کتایون خوشابی و علی طاهری با محوریت پردازش آزار جسمی، جنسی و عاطفی به کودکان که در 96 صفحه توسط انتشارات قطره منتشر گردیده است. کتاب فوق به منزلهی راهنمای والدین و مربیان در تقویت مهارتهای حرکتی و ایجاد آمادگی جسمانی در کودکان بوده و در 176 صفحه عرضه گشتهاست. طبرسی، 1408ق: ص219) دامنة بیوفایی در برابر قولی که به کودکان میدهیم، آنچنان گسترده است که آنان را به خداوند هم بدبین و بیاعتماد میکند. بنابراین پدران و مادران در این سنین باید به جای ریاست، تحکم و قانونمندی، به فرزندان فرصت و اجازه دهند که آنگونه دوست دارند و خودشان تشخیص میدهند، رفتار کنند.

دیدگاهتان را بنویسید