برخی کالا‌های چینی با حداقل نظارت و استاندارد وارد کشور می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار، محمدرضا مرتضوی گفت: انتظار می‌رود همانگونه که شرکت‌های ایرانی مکلف به رعایت استاندارد‌های تولید هستند، واردکنندگان نیز مکلف به این امر باشند و فقط با یک VOC (گواهی تأئید انطباق کالای سفارش شده با استاندارد‌های مربوطه) نتوانند با حداقل کنترل‌ها کالا وارد کنند.

او گفت: در برخی سامانه‌ها از جمله سامانه گمرک، سامانه ثبت کالا، سامانه‌های بانکی، سامانه‌های صمت مشکلاتی وجود دارد که باید مراقب آسیب‌های امنیتی این سامانه‌ها نیز باشیم. البته فعالان صنعتی منکر کارآمد و مفید بودن سامانه‌ها نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید