برای زلزله زدگان اسکان دائمی خواهیم ساخت

به گزارش مجله خبری نگار،جلسه‌ای به ریاست مولوی شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و اشتراک سرپرست وزیران صحت عامه و انکشاف دهات، معینان وزارت‌های داخله، امور مهاجرین و عودت کننده‌گان و اقتصاد و رئیس عمومی اداره‌های سره میاشت و احصائیه ملی و معلومات، جلسه کمیسیون تنظیم امور کمک‌های بشری و رسیدگی به زلزله زده‌گان ولایت‌های جنوب شرقی کشور برگزار شد.

در این جلسه معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: پس از رسیدگی به نیازمندی‌های عاجل به زلزله زدگان؛ برای آنان اسکان دایمی ساخته خواهد شد.

شرف الدین با اشاره به این‌که چشم و امید مردم در بخش رسیدگی و احیای مجدد منازل شان به مسئولان این کمیسیون است، خاطر نشان کرد که برای رسیدگی و احیای مجدد ساحات تخریب شده باید تدایبر لازم روی‌دست گرفته شود.

در این جلسه مسئولان اداره‌های ذیربط نیز روی سروی دقیق مناطق آسیب‌دیده صحبت کردند و جهت سروی و نیازمندی‌های زلزله زده‌گان بر ایجاد تیم تخنیکی متشکل از اداره‌های دولتی و موسسه‌ها تاکید کردند.

در پایان این جلسه، فیصله شد که در ساحات آسیب‌دیده سروی دقیق جیولوژیکی صورت گیرد تا ظرفیت و دیگر بخش‌های ساخت و ساز بررسی شود و نیز به ریاست مولوی شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، کمیته‌یی به منظور شفافیت در توزیع کمک‌ها، برگزاری جلسه هماهنگی با موسسه‌های ملی و بین المللی و جلب کمک‌ها ایجاد شود.

گفتنی است تا کنون چند زلزله ولایت‌های بدخشان، خوست، پکتیکا و کابل را لرزانده است.

دیدگاهتان را بنویسید