برادر مالک ساختمان متروپل به قتل رسید| فیلم تیراندازی


سایت شماره یک:

ظهر امروز برادر مالک متروپل آبادان مورد سوءقصد افراد مسلح قرار گرفت و ساعتی بعد در بیمارستان جان باخت. 

دیدگاهتان را بنویسید