بدین تربیت نقش مادر درچگونگی تربیت فرزندان انکارناپذیر است

بچهها احتیاج دارند احساس کنند که برای شما مهم هستند. اجازه دهید بچهها ببینند که شما مایل به تغییر برنامهی خود هستید تا جایی که برای این موضوع، از لذتهای خود هم چشمپوشی میکنید. از امام صادق (علیهالسّلام) روایت شده که فرمودهاند: هر طفلی بر فطرت خداشناسی و توحید (اسلام) متولّد میشود و پدر و مادر او سبب میشوند تا به دین یهود و یا نصاری و یا غیر این دو گرایش پیدا کند. وقتی یاد گرفتید که به فرزند بزرگ خود بیاموزید که چگونه با شما و دیگران با احترام رفتار کند، بهتر است مانند هر هدف ارزشمند دیگری، به آن نزدیک شوید. آیا خود شما به یاد دارید که دوران بلوغ، چه دوران پرتنشی بود؟ سالها تلاش آگاهانه لازم است تا فردی یاد بگیرد که بین احساسات و خرد خود، تعادل ایجاد کند. هیچکس از درد و رنج و مشکلات جدی که والدین در راه تربیت فرزند و با آن روبرو هستند آگاه نیست، اضطراب و نگرانیها، ترسها و احساسات مختلفی که شما به عنوان والدین تجربه میکنید برای ما کاملا آشناست.

کودک نوجوان شما هنوز به شما احتیاج دارد و او میخواهد که شما با تمام وجود در کنار او باشید. اما دست نگهدارید، باید بدانید که شما هنوز هم پدر و مادر خوبی هستید و هیچکسی تضمین نکرده که شما والدین بدون ایراد و کاملی باشید، همانطور که هیچکدام از ما کامل نیستیم. بنابراین دست از کمالگرایی بردارید و بدانید که دقیقا چه انتظاری دارید و مطمئن شوید که این انتظارات با توجه به شرایط شما، واقعی است. هنگامی که انتظارات خود را به فرزند جوان یا نوجوان خود منتقل کردید، مطمئن شوید که آنها درک روشنی از مرزهای شما دارند. خیلی وقتها پیش میآید که هیچ کس راضی نیست، احتمالا هم شما و هم بچهها، خود را یک قربانی میبینید و فکر میکنید که هیچکس در این دنیا شما را درک نمیکند. مگر آنکه موضوعی حیاتی و خیلی مهم پیش بیاید. مهدهای کودک، کودکستانها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و یا هر عنوان دیگری که مسئولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربيت کودکان تا پیش از دبستان را عهدهدار هستند، در شمول این اساسنامه قرار می­گیرند.

هر دوی این افراطها منجر به شکست و روابط آسیب دیده میشوند. این قضیه از دو حالت خارج نیست؛ یا با استانداردهای پایین وارد این کار میشوید و در حالی که فرزند شما با بحرانهای بزرگسالی دست و پنجه نرم میکند، به افتخارات و دستاوردهای پیشپاافتادهی خود تکیه میکنید، یا با استانداردهای غیرواقعی و بالا وارد آن میشوید و تلاشهای خود را برای رسیدن به هدفی که هرگز نمیتوانید به آن برسید، هدر میدهید. مثلا پدری می تواند بسترهای کار و اقتصاد فرزندش را فراهم کند ولی هیچ تلاشی برای سرافرازی فرزندش انجام نمی دهد و به همین دلیل فرزند وی به فقر و فلاکت دچار می شود که در این صورت این پدر از دایره مسلمانی خارج می شود. اگر فرزندتان حواس پرت و بی دقت است، بعضی سوالات برگه ی امتحان را جا می اندازد، جزییات را نمی بیند و توصیه های شما را فراموش می کند، با یک روانشناس کودک مشاوره کنید. برخی از افراد دچار لکنت مشکلات زبان و تکلمی دیگر نظیر اختلال آوایی و اختلال زبان بیانی نیز دارند لکنت زبان به طور ناگهانی شروع نمی شود و نوعا طی یک دوره چند هفته یا چند ماهه با تکرار اصوات ، کل کلمات اول عبارات یا کلمات طولانی بروز می کند .

برایشان روشن کنید که شما نیز به مرزهای آنها احترام میگذارید. حرفهایی که میخواهند با کلمات، زبان بدن و اعمالشان به شما بگویند، تمرکز کنید. از جمله مسائلی که روسو بسیار بر آن تاکید دارد یکی این است که همیشه مطالب را متناسب با مخاطب خود انتخاب کنیم و موقعیت او را بشناسیم و دیگر آنکه معتقد است که یکی از نقصهای تعلیمات ما همیشه این بوده است که تلاش کردهایم چیزی را که کودک خود آن را به خوبی بلد است، به او آموزش دهیم. همچنین امام صادق(ع) به فرزند خویش بسیار محبت میکرد. الان وقت آن نیست که خود را به خاطر خراب کردن فرزندتان مورد سرزنش قرار دهید. درخواست کمک از یک مشاور خانوادهی حرفهای برای کمک به شما و فرزندان بزرگسال شما برای حل مشکلات، اصلا خجالتآور نیست. بهطور کلی روش تربیتی سختگیرانه نوعی دیکتاتوری است که در آن والدین تلاش میکنند ارادهی خود را در مقابل ارادهی فرزندشان پیروز کنند و روش تربیتی مناسبی نیست اما روشهای تربیتی سختگیرانه برای فرزندان سرسخت و مصمم بههیچوجه شیوهی مناسب و کارآمدی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید