با تکنیک های بازتاب درمانی گلو درد را درمان کنید – الو دکتر

بنابراین وقتی واقعهای فعالکننده برای وی اتفاق میافتد، بر اساس تمایلات ذاتی خود ممکن است برداشت متفاوتی از موضوع داشته باشد.گاهی برداشتهای وی حاوی افکار، عقاید و باورهای عقلانی و گاهی حاوی افکار، عقاید و باورهای غیرعقلانی است(شفیعآبادی و همکاران،۱۳۸۸). وی اضطراب و ناآرامی را نتیجه طرز تفکر غیرمنطقی و غیرعقلانی فرد میداند(شفیعآبادی و همکاران،۱۳۸۸). وی از نظر فیزیولوژیکی انسان را موجودی میداند که ذاتا آمادگی شدید برای تفکر غیرمنطقی و غیرعقلانی دارد و از نظر اجتماعی انسان را موجودی اجتماعی میداند. الیس مطرح میکند که اگر فرد تابع افکار و عقاید منطقی و عقلانی خود باشد، با عواقب منطقی روبرو خواهد شد و شخصیت سالمی خواهد داشت، درحالی که اگر فرد تابع افکار غیرمنطقی و غیرعقلانی خود شود با عواقب غیرمنطقی مواجه میشود و فردی مضطرب و غیرعادی خواهد شد که شخصیت ناسالمی دارد. طی دهه ۱۹۷۰-۱۹۸۰ در حوزه روانشناختی رویکرد جدید پردازش اطلاعات بر روی شکلگیری تفکر متمرکز شد. در این رویکرد افراد به صورت موجودات فعال و معقول درنظرگرفته میشوند و فرایندهای تفکر همچون ادراک، توجه، حافظه، راهبردهای برنامهریزی، طبقهبندی اطلاعات و درککردن قطعات کتبی و شفاهی مورد بررسی قرار میگیرد. بعضی از روانشناسان شناخت را بر عاطفه مقدم میدانند و به ارزیابی آن قبل از عاطفه میپردازند و گروه دیگری پیامد عاطفی شناخت را مورد بررسی قرار میدهند.

این رویکرد به پارادایمهای شناختی افراد نسبت به خود، محیط و آینده اشاره میکند.هدف این پارادایمها بررسی سوگیریهایی است که افراد در مراحل مختلف پردازش اطلاعات نظیر توجه،رمزگردانی، یاداوری و تفسیر نشان میدهند. مجمع تحقیقاتی طب مکمل که در سال ۱۹۸۳ بنیان گذاشته شده ،کمکهای مالی، علمی و پشتیبانی را از متخصصین طب مکمل که در این زمینه تحقیقاتی را انجام میدهند بعمل میآورد. با اینکه ، غالباً رفلکسولوژی را روی کف پا انجام می دهند، لیکن انجام طب فشاری بر کف دست ها هم بکار گرفته می شود . با این حال بهتر است از زیاده روی در رنگ های آبی و سبز خودداری شود. می رسد. علاوه براین درمانگر ممکن است به کمک تکنیک های کایروپرکتیک برای درمان اسپاسم ها و گرفتگی های عضلانی و بافتی بیمار اقدام کند یا از شیوه درمانی شیاتسو برای بهبود گرفتگی هایی که سطح بافت را سفت می کنند استفاده کند. با این حال، رنگهای ملایم، خنثی (یا شاید حتی خاموش) مانند کرم، بژ، اسطوخودوس و پاستلی ممکن است به برخی افراد کمک کند تا آرامش داشته باشند. نخست، ادبیات به کودکان ثابت میکند که در بسیاری از احساسها مانند دیگران هستند و اینکه بروز این احساسها و عواطف در آنها امری عادی و طبیعی است.

در واقع زمانی که برای فرد واقعه ناراحتکنندهای اتفاق میافتد احساس اضطراب و تشویش میکند و با کمک نظام باورهای خود به از بین بردن این اضطراب روی میآورد و نوع انتخاب نگاه وی به موضوع میتواند هیجان وی را بسازد. دادهها از زمانی که از طریق حواس به شکل درونداد دریافت میشوند تا زمانی که در برونداد به شکل رفتار نمایش یابند، به طور فعال رمزگردانی شده و تغییر مییابند و سازماندهی میشوند. این احساس رضایت زمانی هست که فشار بر روی نقاط مختلفی از کف پا اعمال می شود. درمانگران و تیمارکنندگان به این روش اعتقاد دارند، نقاطی را روی پاها می توان یافت که سلامت و عدم گرفتی و سفت شدن و گردش خون سریع در آن نواحی به منزله سلامتی کامل شخص مراجعه کننده است. رنگ درمانی یک روش درمانی جایگزین است که از رنگ ها و فرکانس آنها برای التیام مشکلات جسمی و احساسی در بدن انسان استفاده می کند. مطالعات برای همین در حال انجام است. برخی از مطالعات گزارش داده اند که افراد مبتلا به اضطراب بیشتر خلق و خوی خود را با رنگ خاکستری مرتبط می کنند. تعداد کمی از مطالعات نتایج مثبت را در افراد نشان داده اند که رنگ درمانی علاوه بر درمان استاندارد توسط یک متخصص روانپزشکی استفاده می شود.

اغلب ادعا می شود که درمان با نور آبی شاید با تأثیرگذاری بر ساعت بیولوژیکی به اختلالات خلقی و اضطراب کمک کند. را در این کتاب آورده شده و نکات فراوانی برای کمک به بهبود رژیم غذایی در این کتاب آورده شده است. از آن جا که بررسی ابعاد حافظه و شیوه رمزگذاری و پردازش اطلاعات در ذهن افراد مورد نظر است و در صورت تایید فرضیههای پژوهشی به درمان بیماران مبتلا به افسردگی اساسی کمک خواهد شد لذا به بررسی نظریههای مرتبط با افسردگی و رویکردهای درمانی، همچنین حافظه و پردازش اطلاعات خواهیم پرداخت. در مورد افراد بالای این سن، عینک تنها می تواند به عنوان یک ابزار کمکی برای بهبود وضعیت بینایی فرد استفاده شود. برای افرادی که سطح استرس بالایی دارند یا با اضطراب دست و پنجه نرم می کنند، رنگ درمانی را می توان به همراه درمان های استاندارد تحت نظارت متخصص سلامت روان تلقین کرد. کروموتراپی یک تکنیک پزشکی جایگزین است که ادعا می کند با استفاده از رنگ ها، اختلالات جسمی یا روانی مختلف را درمان می کند.

دیدگاهتان را بنویسید