بایگانیهای رفلکسولوژی یا بازتاب درمانی – درمان زودانزالی

به این ترتیب گاهی ممکن است فرد چند ساعت پس از دریافت این ماساژها کمی احساس کوفتگی کند. علاوه بر این رفلکسولوژی برای مراقبت پس از عمل یا به عنوان یک عامل مسکن نیز استفاده می شود. این مطالعه، اگر چه با نتایج مثبتی همراه بود ولی در آن از گروه كنترل استفاده نشده بود. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که هر دو روش درمانی منجر به کاهش وزن می شوند و این کاهش در مورد بازتاب درمانی با سرعت بیشتری در مقایسه با درمان شناختی رفتاری رخ می دهد. پردازش خودکار جهت افزایش ظرفیت محدود حافظه کوتاهمدت به ما این امکان را میدهد تا به طور همزمان قادر به تمرکز روی اطلاعات دیگر در اطراف خود باشیم و اطلاعات ذخیره شده کمتر با تحریفهای شناختی همراه گردد. همانطور که بسیاری از ما میدانیم رواندرمانی یکی از ارزشمندترین ابداعات صد سال گذشته انسان است که از قدرت استثنایی برای ارتقاء سطح سلامت روانی و بهبود روابط و گشایش فضای خانواده برخوردار است و در بهرهبرداری از ظرفیت بالقوهی حرفهایمان کمک میکند. برای مثال، افرادی که ورزش های سنگین و طولانی مدت انجام می دهند، مقدار لاکتیک اسید موجود در ماهیچه های آنها افزایش می یابد و باعث اسپاسم و گرفتگی عضلات می شود.

♦ انجام سوجوک تراپی در چه افرادی ممنوع میباشد؟ در طب سوزنی چینی بر روی تمامی نقاط بدن کار میشود، اما در سوجوک تراپی دست و پا اهمیت بیشتری داشته و تمام تمرکز متخصص بر روی این دو نقطه که به سیستم انطباق شهرت دارند میباشد و همین امر علت تفاوت طب سوجوک با طب سوزنی میباشد. معمولا اطلاعاتی که مورد توجه قرار گرفتند وارد سیستم پردازش و ذخیرهسازی میشوند. اما باید مراقب باشید فشاری که به سرانگشتانتان وارد میکنید منطقی و به اندازه باشد تا موجب آسیب رسیدن به سرانگشتانتان نشود. آسیب شناسی روانی. تهران. رفلکسولوژی ( بازتاب شناسی – بازتاب درمانی ) نوعی ماساژ است که نقاط خاصی را بخصوص در پاها تحریک میکند، ولی گاهی این تحریک میتواند روی دستها یا دیگر بخشهای بدن هم باشد. در رفلکسولوژی بر نقاط خاصی از بدن(مخصوصاً پاها) فشار اعمالشده و همین فشار سبب بهبود و درمان بیماریهای جسمی و روحی خواهد بود. حافظه با تاکید بر مجری مرکزی کلیه اطلاعات از دنیای بیرون و محیط توسط گیرنده های حسی ما دریافت میشود و در بخشی از ذهن ما به عنوان حافظه پس از ورود رمزگذاری،ذخیره و بازیابی میشود. تاکنون درمانهای بیشماری جهت بهبود و جلوگیری از عود بیماری افسردگی پدید آمده است اما معمولا پس از هر نوع درمان تعدادی از مراجعان علیرغم بهبودی نسبی هنوز علایمی از خلق پایین را نشان میدهند و به طور کامل بهبودی حاصل نمیشود و معمولا شاهد عود مجدد افسردگی هستیم.

چه تعداد و چه نوع افرادی دچار بیماری افسردگی میگردند این خود سئوال مهمی است اما به نظر میرسد از آن مهمتر عواملی باشند که سبب ایجاد این بیماری و پیامدهای آن میشوند. برای مشخص کردن اختلالهای افسرده وار در چهارچوب اختلالهای روانی که دارای پارهای از علل و گونهای از تحول هستند و به پارهای از درمانگرها پاسخ میدهند (دادستان،۱۳۸۲؛ ص:۲۷۱). در معنای محدود پزشکی افسردگی به منزله یک بیماری خلق و خو یا کنش خلق و خو است. این نشان می دهد که در بدن هم قوانین جهان هولوگرافیک جاری است و وقتی ارگانی دچار آسب یا بیماری می شود همه اجزا و ارگان های دیگر از آن مطلع شده و تحت تاثیر قرار می گیرند. بازتاب درمانی هم برای تعیین آنچه کودک تجربه میکند، و هم برای درمان آن، روشی موثر ارائه میدهد. اما این مطالعات هم کوچک هستند و در آنها به میزان کافی از جزئیات متدولوژی کار انجام شده، گزارشی ذکر نشده است. مطالعات فراوانی در خصوص انواع درمانها و تاثیرات آنها بر روی بیماران افسرده صورت گرفته که در اینجا نیاز به طرح آنها نیست اما در مجموع پایه و اساس تمام این مطالعات و پژوهشها نظریههای متعدد اجتماعی و روانشناسی بوده است که ابعاد مختلف شخصیت فردی و اجتماعی انسان را مد نظر قرار میدهند.

زمانی که اطلاعات را رمزگذاری میکنیم آنها را به چارچوبهای روانی میفرستیم تا قادر به بازیابی آنها به صورت ذهنی باشیم (ابوالمعالی و همکاران، ۱۳۸۹). اطلاعات ثبتشده در حافظه بلندمدت، همان طرحوارهها از نظر یانگ هستندکه فرد بر اساس آن شناختهای خود از وقایع برون را شکل میدهد (بیابانگرد، ۱۳۸۹) و همانگونه که الیس مطرح میکند تفسیر ما از وقایع، هیجانات و رفتار ما را شکل میدهد(شفیعآبادی و همکاران، ۱۳۸۸). «جریان انرژی حیاتی» که در طب سنتی ایرانی به عنوان «نا» یا «رمق» شناخته میشود به صورت آرام و هماهنگ درون این نصفالنهارات در حرکت است. در سطح معمول بالینی افسردگی نشانگانی است که تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی و غیرلفظی به صورت عواطف غمگین، اضطرابی و یا حالتهای برانگیختگی نشان داده میشود. حالت روانی ناخوش که با دلزدگی، یاس و خستگیپذیری مشخص میشود و در بیشتر مواقع با اضطرابی کم و بیش شدید همراه است. رفلکسولوژی ازجمله تکنیکهای طبمکمل است که برای درمان و پیشگیری از بسیاری از بیماریهای روحی و جسمی در جهان مورد استفاده قرار میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید