بازتاب درمانی (Reflexology) – فکر بنیان

دیدگاه انرژی محوری :برطبق یافته های فیزیک مدرن همه موجودات دارای جسم مادی از قبیل جمادات – نباتات – حیوانات و انسانها در سطح ( زیراتمی ) ، خود نوعی انرژی هستند . این شیوه تشخیصی که امروزه در کنار شیوههای درمانی طب مکمل در جهان مورد استفاده قرار میگیرد بر این اصل استوار است که هر اندام یا ارگان بدن در سطح عنبیه چشم در ناحیه کاملا مشخص و معینی قرار دارد. ۲- موجب تحریک آن نواحی از بدن و ذهن که عملکرد صحیح ندارند می شود. همچنین وقتی قسمتی از بدن دچار مشکل می شود می توان با تحریک نواحی بازتابی آن در گوش به درمان بیماری کمک کرد. اما از میان همه این میکروسیستم ها دست شباهت بیشتری با بدن دارد و نقشه های متنوعی هم برای آن طراحی شده در مورد استفاده بوده است. دست از جهات مختلفی به بدن انسان شباهت دارد و با توجه به سوابق تاریخی که از اثر بخشی نقاط انطباقی دست وجود دارد، این شباهت می تواند معانی ارزشمندی داشته باشد.مکاتب باستانی مانند بازتاب شناسی سنتی که از هزاران سال پیش مورد استفاده بوده اند ارتباطات عمیقی را در میان دست و بدن نشان داده بودند و حال با کنار هم قرار دادن این دانش کهن با علوم جدید می توان دروازه های جدیدی را گشود و راه حل های موثرتری را برای درمان ارائه کرد.

به عبارت دیگر تمام اتفاقات جاری در بدن بزرگ در همه اجزای کوچکتر هم جاری و اثر گذار است. پیدا میکرد. وقتی بچه بود همهچیز به غیر از پستان، حتی شیشه شیر را رد میکرد. وقتی عضوی از بدن آسیب می بیند و اختلالاتی در عملکرد اعضای دیگر هم مشاهده می شود وقتی پای کسی می شکند ذهنش نیز به هم می ریزد، کبد ه مثل گذشته کار نمی کند، همین طور روده و قلب و غیره و همین است که وقتی اتفاق بدی در شرف وقوع است معده آن را حس می کند دچار دلشوره می شویم. عنبیه شناسی یکی از شیوههای تشخیص اختلال و بیماری در بدن است که از اواسط قرن نوزدهم در مجارستان برای تشخیص اختلالها و بیماریهای انسان مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال میکروسیستم گوش از هزاران سال مورد توجه بوده و هم در تشخیص و هم در درمان کاربرد داشته است. این میکروسیستم در طب چینی از دیرباز با عنوان طب سوزنی گوش استفاده می شده است.

در این روش بسیاری از روش ها و تئوری های پر قدرت درمان کنار هم قرار می گیرند و روشی پر قدرت ایجاد می کنند که با تحلیل علل ریشه ای بیماری و شناخت آن می تواند بدون هر عارضه ای مکانیزم های دفاعی و ترمیمی بدن را بیدار کند چنان که نیروی حیاتی بدن خود به رفع مشکل بپردازد. این غده ها بیش از ۵۰ نوع هورمون یا ماده شیمیایی هورمون مانند تولید می کنند که برای فعالیت های بدن از جمله سوخت و ساز چربی، تعادل آب و مواد معدنی و کاهش التهاب ضروری هستند. این آزمایشات نشان می دهند که وقتی آن ها شنا یاد می گیرند این فراگیری در همه اجزای کوچک تر مغز ذخیره می شود. وقتی نواحی بازتابی نه بر اساس تجربه بلکه براساس شباهت شان با بدن تعیین می شوند احتمال این اشتباهات کمتر می شود. این نشان می دهد که در بدن هم قوانین جهان هولوگرافیک جاری است و وقتی ارگانی دچار آسب یا بیماری می شود همه اجزا و ارگان های دیگر از آن مطلع شده و تحت تاثیر قرار می گیرند. این نوع فشارها که با تکنیک های مربوط به این روش درمانی (رفلکسولوژی) از روی پوست به بدن وارد شده، باعث کاهش درد در نقاط داخلی بدن می شود.

روش: روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و از نوع تک آزمودنی A-B-A بود. • افراد مبتلا به بیماریهای عفونی از دریافت این نوع درمان پرهیز کنند. ادبیات میتواند کودکان را در درک عواطف خود، همذاتپنداری با شخصیتهایی که احساسهای مشابه را تجربه میکنند و نیز کسب بینشی نوین نسبت به چگونگی برخورد دیگران با همان مشکلات، یاری رساند.کتاب میتواند نقشی همچون آینه را برای کودکان بازی کند؛ به این معنا که بازتابدهندهی ویژگیهای ظاهری، روابط، احساسها، اندیشههای آنها در پیرامونشان باشد. میکروسیستم های زیادی وجود دارد و صدها سال است که درمانگران آن ها را برای تشیخص و درمان به کار می گیرند، اما آیا تجربه، راه درستی برای تعیین نقاط بوده است؟ این کتاب نامها، فنون و اصول هر یک از این روشها را بیان میکند.«فشار درمانی» و «بازتاب شناسی» میتواند برای درمان شما یا دیگران و به عنوان طب مکمل به کار آید، اما جایگزین مراقبتهای پزشکی حرفهای نیست. اما چگونه تمرین کنیم که والدین ترموستاتی باشیم؟

دیدگاهتان را بنویسید