بازتاب درمانی یا رفلکسولوژی چیست؟

او دریافت که با وارد کردن فشار به نقاطی در کف پا ( و دستها ) میتوان در بخشهایی از بدن ایجاد بیحسی و بیدردی نمود.او متوجه شد که میتوان با اعمال فشار بر روی نقاطی ازکف دست بیمار، جراحیهای کوچک را بدون درد انجام داد. روی نقطه مورد نظر، با شست دست فشار وارد کنید. قبل از آغاز جلسه درمان، درمانگر ممكن است از مراجع بخواهد که در مورد علت تمایل به انجام این درمان توضیح دهد تا بدین ترتیب اهداف او بهتر مشخص شود. همچنین هنر درمانی میتواند راهی برای ثبت و درک بهتر از تفكر و احساسات افرادی كه بیماریهای مزمنی مانند پاركینسون و آلزایمر دارند، ارائه دهد. از هنر درمانی چه توقعی میتوانید داشته باشید؟ از آن جا که هنر درمانی زبانی به غیر از الفاظ دارد، معمولاً در مواقعی استفاده میشود كه بیماران با مشكلات فیزیكی و احساسی مواجهند و بیان بیم و امیدها برایشان دشوار است یا نمیتوانند به راحتی در مورد عصبی بودن و احساسات پیچیده خود صحبت كنند.

با توجه به اینکه انسدادها و گرهها در کف پا نمود پیدا میکند، میتوان با شیوۀ بازتاب درمانی اختلال پیش آمده را تشخیص داد و برای برطرف نمودن آن اختلال، اقدام نمود و تعادل از دست رفته را باز گردانید . کمک کند. خدمات زیبایی روی پوست علاوه بر اینکه میتواند باعث شادابی و سلامت پوست سالمند شود، تاثیر بسیار مطلوبی بر روحیه وی میگذارد. البته به عقیدهٔ لین (۱۹۹۶) مطالعه و تحقیق بصورت “دوسوكور” در زمینهٔ رفلكسولوژی كار بسیار مشكلی است چون عنصر روانتنی در هر فردی خاص خود اوست. ، حتما از کادر پزشکی و مشاوران مجرب پزشکی برای نظارت خدمات خود استفاده کنید و این موضوع برای مراکزی که اقامت افراد به خصوص بیماران در انجا صورت می گیرد اهمیت بسیار دارد تا مجموعه فعالیت ها، بحرانی و چالش ساز نشود. مسئله انتخاب روش تحقیق مناسب برای تصمیمگیری در مورد اثر بخشی رفلكسولوژی باید مورد نظر قرار گیرد. بهر حال آغاز و مبدأ آن هر جا كه بوده ، رفلكسولوژی ادامه پیدا كرد تا اینكه در اروپا و آمریكا رشد نمود و تكامل یافت. در خط پایه، پایان درمان و دو ماه بعد از درمان، میزان اضطراب آزمودنی ها به وسیله پرسشنامه اضطراب بک (BAI) و وزن آن ها به وسیله یک ترازوی دیجیتال اندازه گیری شد.

آنان یک کزارش موردی (Case report)، در مورد یک بانوی دیابتیک درمان شده با بازتاب درمانی را که بعداً مجبور شدند پایش را قطع کند، منتشر نمودند. سیستم انطباق دیگری را هم در زبان در نظر گرفتهاند. آلمان یکی از آزادترین کشور های غربی در زمینه استفاده از طب مکمل می باشد در این کشور خصوصاً به طب های متمایل به طبیعت Nature – Oriented Medicine بهای زیادی داده می شود و این روشها در سیستم درمانی آلمان از جایگاه ویژه ای برخوردار ند . دنیس دانش آموزان را از تمام جنبه های زندگی از جمله دکتران آموزش داده است و در حرفه دکتری خیلی مورد احترام است. بنابراین او حدس می زد که با کار کردن روی این بخش از پا، انسداد انرژی که در طی زندگی جنین اتفاق می افتد، را می توان آزاد کرد که به عنوان درمان پره ناتال یا (تکنیک تغییر) معروف شده است. معروف ترین شاگرد سنت جان، گاستون سنت پیر می باشد که بر روی تکنیک تحقیق بیشتری نمود و امروزه به عنوان یکی از پیشگامان این موضوع در نظر گرفته می شود. این مطالعه بعدها توسط Vickers و همكاران در سال ۱۹۹۶ به دلیل كیفیت تحقیق، مورد انتقاد قرار گرفت.

همكاران ما با تجارب، دانش و مهمتر از همهچيز تعهد و ايمان كاری خويش، تمامی تلاش خود را جهت رضايت و كسب موفقيت مراجعين خواهند نمود. وی تا سال ۱۹۷۲ به این روش بیماران را درمان میکرد . دكتر J. Riley، در سال ۱۹۱۹ كتاب “منطقه درمانی آسان شده” را منتشر كرد و در آن نمودارهایی با جزئیات كامل چاپ نمود. طب شرقی در ۵۰۰۰ سال پیش باشد كه آن را با طب فشاری و سوزنی كه مسیر مریدنیها را دنبال میكند، متصل سازد. در طب شرقی، نظیر طب فشاری (Acupressure) و طب سوزنی (Acupuncture) دریافتهاند كه انرژی حیاتی یا Chi از میان مریدینها یا مسیرهای انرژی (بخش طب سوزنی را برای توضیح بیشتر و تصاویر مربوطه، ملاحظه نمائید) جریان می یابد و از مجموع ۱۲ مریدین اصلی ، ۶ عدد آنها در كف پا یافت میشود. وی محل نقاط رفلكس در كف پاها را ترسیم كرده بود. وی در كار پزشكی خود به تحقیق بر روی فشار كف پا ادامه داد. به مشتری نگویید که از فشار بر روی دست و پا راضی هست یا نه. گاهی نیز جلسات منظم با درمانگر برای مدت شش ماه یا بیشتر ادامه پیدا میکند .

دیدگاهتان را بنویسید