بازتاب درمانی یا رفلکسولوژی چیست؟

این روش برای مشکلات دیگر بدن انسان هم درمان دارد . چنانچه که در این نواحی گرفتگی و یا عدم حالت عادی مشاهده و لمس شود، با توجه به محل آن، بیماری تشخیص داده شده و برای درمان از روش ماساژ و یا مالش استفاده خواهند کرد . ماساژ با نمک در بخش های مختلف بدن، حس آرامش و انرژی بخش ایجاد میکند. از اینرو بیماریهایی مانند پارکینسون و لرزش دست و پا در پیری ایجاد می شود. همچنین کتاب میتواند چون پنجرهای رو به جهان باشد که کودکان را به نگاه فراتری از خود و پیرامونشان دعوت کند تا با شخصیتها و شرایط پیوند برقرار نمایند. بروز موقت بیماری كه قبلاً سركوب شده بوده، بدلیل اینكه بدن فرآیند طبیعی شفای خود را آغاز میكند. ، طول مدت مشكل بیمار، تاریخچه سلامتی و اینكه آیا بیمار تحت درمان پزشكی هست یا خیر. یک بررسی انجام شده در سال ۲۰۱۵ که در مجله ی درمان سرطان منتشر شد نشان داد که ماساژ برای کاهش درد سرطان، به ویژه برای کاهش درد پس از جراحی مؤثر است. هرچند، رابطهی بین گردن و ناحیهی زیر انگشت بزرگ پا برای کاهش این درد و ناراحتی بسیار موثر است. در افواه جاری،” پا” را قلب دوم انسان مینامند.

مراکز اسپا در هر سطحی که مشغول به فعالیت باشند، با انسان طرف هستند. به مشتری نگویید که سکوت را رعایت کند! گزارشات فردی وی براین موضوع اشاره داشت كه تمامی بیماران احساس كرده بودند كه كیفیت زندگیشان با رفلكسولوژی بهتر شده بود و این بهبودی صرفاً نتیجهٔ رفلكسولوژی نبود بلكه به دلیل افزایش ارتباط و تماس بیماران با متخصصین رفلكسولوژی بود. ، حتما از کادر پزشکی و مشاوران مجرب پزشکی برای نظارت خدمات خود استفاده کنید و این موضوع برای مراکزی که اقامت افراد به خصوص بیماران در انجا صورت می گیرد اهمیت بسیار دارد تا مجموعه فعالیت ها، بحرانی و چالش ساز نشود. مراجعه کننده می تواند احساس امنیت کند ، باور داشته باشد که به او گوش داده شده و درک می شود ، خود را باز کرده و تنها در صورتی وارد رابطه درمانی می شود که رابطه درمانی با مراجعه کننده برقرار شود و مهارت های درمانی به طور مثر به کار گرفته شود. عملكرد سیستم ایمنی را افزایش داده و جریان لنفاتیك را بهتر میكند. افزایش ترشحات تناسلی بانوان.

ترشحات غشاءهای مخاطی در بینی، دهان و برونشها افزایش می یابد. با افزایش آزادسازی اندورفینها به كنترل درد كمك میكند. در این سه مرحله که دهههای 1950 تا اواسط 1970م؛ اواسط دهه 1970 تا اواسط 1980م و اواسط 1980 تا 2000م را در بر میگیرند، به شرح وقایع و گزارش شخصیتها، عقاید و رویههایی پرداخته شده که به تدریج از مدرنیسم به پست مدرنیسم و بعد از آن به ساختارگرایی و در نهایت به ساختارگرایی تبدیل شدهاند. اگر قصد دارید در عرصه ای جذاب و هیجان انگیز با بازار کار عالی در ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس فعالیت کنید، فعالیت تحصصی و حرفه ای در عرصه اسپا و ماساژ، میتوانید گزینه خوبی باشد که ظرفیت های بوم گردی و روستاگردی ایران نیز این فرصت را در اختیار فعالان این حوزه قرار می دهد تا به سمت حوزه درامد زای پایدار در عصر ایران ۱۴۰۰ باشند. با وجود آنكه مقالات داستان گونهای در زمینهٔ رفلكسولوژی وجود دارد ولی تعداد اندكی گزارش مبتنی بر تحقیقات و مطالعات علمی نیز در این زمینه وجود دارد، كه در مجلات مستقل به چاپ رسیدهاند تا متخصصین علوم سلامتی را قادر سازند كه در زمینهٔ تأثیر رفلكسولوژی تصمیم آگاهانهای بگیرند.

دورهٔ درمان معمولاً بین یك تا دوازده هفته بوده و بسته به وضعیت و طول مدت زمانی كه عارضه وجود داشته است تغییر میكند و عارضهای كه سالهاست رشد كرده و تكامل یافته است با یك درمان منفرد تصحیح نخواهد شد. متخصصان رشد و پرورش کودکان، بارها، کتابدرمانی را برای مواردی که کودکان در فشارهای روحی مانند بستریبودن در بیمارستان، از دست دادن دوست و جدایی والدین، یا در شرایط جنگ و رخدادهای طبیعی همچون سیل و زلزله قرار میگیرند، توصیه کردهاند. تشدید وضعیت پوستی، بویژه در مواردی كه سركوب شده باشند و تعریق شدید همراه با خارج شدن سمومی كه از طریق منافذ پوستی كف پاها، آزاد می شوند. آقای Harry Bond در کتاب خود بنام “منطقه درمانی” در ۱۵۸۲ نحوه عمل رفلکسولوژی را بویژه در روی طبقه پادشاهی و مرفه جامعه مورد بحث قرار داد. متعادلسازی تمام سیستمهای یازدهگانه بدن، بطوریكه بدن بتواند خود را شفا دهد. البته به عقیدهٔ لین (۱۹۹۶) مطالعه و تحقیق بصورت “دوسوكور” در زمینهٔ رفلكسولوژی كار بسیار مشكلی است چون عنصر روانتنی در هر فردی خاص خود اوست. در ابتدا روی تمام كف پا و سپس روی نواحی كه بنظر میرسد با مشكل بیمار ارتباط بیشتری دارند، با تمركز خاصی كار انجام میشود.

دیدگاهتان را بنویسید