بازتاب درمانی چیست ؟

رفلکسولوژی در سال 1913 به ایالات متحده آمریکا توسط “فیتزجرالد ویلیام”متخصص گوش و حلق و بینی و دکتر” ادوین باورز” معرفی شد. فیتزجرالد ادعا کرد که اعمال فشار اثر بیهوشی در مناطق دیگر بدن است. یکی دیگر از اصول رفلکسولوژی، اعتقاد به این که پزشکان می توانند استرس و درد در قسمت های دیگر بدن از طریق دستکاری پا تسکین دهند است. دکتر مرضیه بیگم سیاهپوش در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: سندروم پای بیقرار یک وضعیت طبی است که در آن یک احساس نیاز به حرکت دادن پاها و احساسی ناخوشایند در ساق پاها وجود دارد که معمولاً به شکل درد توصیف نمیشود. 4. سپس به آرامی انگشتان را به جلو و عقب حرکت داده یا آنها را از یکدیگر جدا کنید تا عضلات زیر انگشتان کشیده شوند. رفلکسولوژی تا به حال چند مورد از آزمایشات بالینی در طول سال ها با نتایج مختلف را به خود اختصاص داده است. براساس این علم هر عضوی در بدن که با مشکل یا بیماری مواجه شود به معنی انسداد انرژی حیاتی درمریدین مربوط به آن عضو و یا حتی در خود عضو می باشد.

از ماساژ ورزشی میتوان به عنوان یک ماساژ برای کل بدن استفاده کرد یا اینکه ماساژ درمانگر میتواند بر بخشهایی از بدن که به توجه بیشتری نیاز دارند تمرکز کند. با توجه به میزان وسعت تخریب بافت ها شدت و ضعف بیماری مشخص می شود که ماسور می بایست با ماساژهای درمانی کار خود را آغاز کند. آن کودک یا نوجوان خاص میتواند کتاب را خود بخواند یا برایش خوانده شود. استقرار چنین اکو سیستمی میتواند نقشه راه (ROAD MAP) خوبی به سمت اسپا سبز باشد. این متخصص طب سنتی تصریح کرد: ورزش اثرات مثبتی بر کیفیت زندگی بیماران و تسکین پای بیقرار دارد بنابراین داشتن ورزش منظم در سبک زندگی، انجام برخی از تمرینات خاص و یوگا میتواند کمککننده باشد. سیاهپوش تصریح کرد: داشتن تعادل و تنوع در خوراکیهای مصرفی و رعایت قوانین خوردن و نوشیدن اصل دوم حفظ سلامتی در بالغین است. وی مطرح کرد: در منابع طب سنتی ایرانی، ورزش مهمترین اصل حفظ سلامتی در بالغین است و برای دریافت بیشترین فایده از ورزش، بایستی نکاتی رعایت شود برای مثال، استحمام و ماساژ پاها با روغن گل سرخ بعد از ورزش، از ایجاد خستگی عضلانی جلوگیری میکند و باعث تقویت عضلات میشود.

هنر درمان طبیعی مبتنی بر این اصل که رفلکس در پا، دست و گوش و مناطق ارجاع خود را در مناطق مربوط به منطقه ی عضو بدن، از طریق استفاده از فشار بر روی این رفلکس بدون استفاده از ابزار و روغن، پاها منطقه اصلی عضو بدن ، بازتاب تنش را تسکین می دهد، بهبود گردش خون و ارتقاء عملکرد طبیعی از مناطق اعضای بدن مربوط به آن از بدن کمک می کند. از آنجایی که ما هر عضو، اندام، غدد درون ریز و حتی کل بدن را در این صفحات انعکاس داریم، با تحریک یا ماساژ بازتاب این ها در کف پا، دست و گوش ابتدا عدم تعادل و گرفتگی بدن را در می یابیم، و سپس با بازگرداندن جریان طبیعی انرژی به بدن در جهت بهبود بیمار گام بر میداریم. این شخص ادعا کرد که دست و به ویژه پا حساس به دستکاری بوده و تمام بدن را به “واکنش” در بازتاب تصویر اعضای بدن مجبور میکنند. یعنی تمام اعضاء و قسمت های مختلف بدن روی آنها منعکس شده و نظم و ترتیب قرارگیری بخش های بدن روی کف پاها دقیقاً مشابه نظم و ترتیب قرارگیری آنها در بدن است، این بازتاب ها را می توان روی کف پا، انگشتان و در طول کناره داخلی و خارجی پا، پیدا کرد.

ماساژ شبیه رفلکسولوژی ممکن است در دوره های قبل تاریخ وجود داشته، اگر چه ریشه های آن به مستند است( نقش برجسته بر روی دیواره های آرامگاه ششمین سلسله مصر 2450 سال قبل از میلاد) دو مرد نشسته در حال ماساژ بر روی دست و پا ی خود میباشند. 1متعادل سازی سیستمهای بدن، بطوریکه بدن بتواند خود را شفا دهد. هر گونه انسداد دراین مریدین ها و یا اعضاء بدن بر مناطق بازتابی هم منعکس می شود، پس می توان با معاینه کف دست یا پا، پی به این گرفتگی ها برد. ویژگی های ارتباط با دیگران مهارت های درمانی را می توان تکنیک های ارتباطی نام برد که توسط درمانگر برای رفاه احساسی و روانی مراجعه کننده استفاده می شود. در این علم مواردی مانند دانستن ابتدایی آناتومی دست و پا بسیار مهم بوده و یادگیری تکنیک های ماساژ و تحریک، نحوه گرفتن و نگهداری دست و پا و در نهایت دانستن نقشه بازتابی و اینکه هر عضو یا ارگان در چه قسمتی می باشد آموزش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید