بازتاب درمانی (رفلکسولوژی) چیست و چگونه عمل میکند؟

شما هم میتوانید بازتابدرمانی را روی خود یا دیگران انجام دهید. اگه باز هم به هر دلیلی نتونستید که کتاب مورد نظرتون رو پیدا کنید، اصلاً نگران نباشید! تکنیکهای گشتالت در هنگام کمک به ما در برقراری ارتباط با نیازهایمان به همان اندازه که در بالا مشاهده کردید، ساده و ابتکاری هستند. بهتر است در حین انجام کار از ارتباط با مشتری و گفت و گو با او غافل نشوید. دوباتن یکی از اعضای هیئت موسس یک سازمان جدید آموزشی به نام «مدرسه زندگی» است که در سال 2008 تاسیس شده است. وقتی از این تکنیک ارتباط درمانی به طور مناسب استفاده می شود ، برای مراجعه کننده بسیار مفید است که در مورد آنچه گفته می شود فکر کند ، آنها را جمع آوری کند ، جذب کرده و از برخی احساسات و افکار خود آگاه شود. در پایان کتاب نیز بازتاب وقوع این رویکرد در علم روانشناسی در درمان بیماریهای مختلف تحلیل و نقدهای وارده بر این رویکرد، مورد ارزیابی قرار گرفته است. احتمال اینکه روش انعکاس درمانی بتواند نوعی عفونت شدید داخلی را درمان کند کم است و نیز مسلم است که این روش نمیتواند حالات غیر عادی ساختاری بدن چون بادفتق، مسدود شدن روده و یا شکستگی استخوان را درمان کند.

اما در گشتالتتراپی هدف این است که افراد از خود، آگاهی بیشتری کسب کنند. در هر صفحه کتاب رفلکسولوژی ، گیاهان معطری که می توانند به رفلکسولوژی کمک کنند آورده شده اند. زمانی که این همانند سازی صورت گرفت، فرایند پالایش روانی نیز انجام می شود. اگر خطی فرضی را در عرض قوس کف پا رسم کنیم، بخشی که از قوس تا انگشتان است، منطبق با نیمه فوقانی بدن بوده و بخشی که از قوس تا پاشنه است، نشان دهنده نیمه تحتانی بدن است. فشار دادن یک نقطه میتواند ناراحتی آن محل یا محل دیگری از بدن که با آن نقطه فاصله دارد را برطرف کند.دلیلش این است که فعال کردن یک نقطه، در جریان یک نصفالنهار اثر کرده و درمان را در طول راه برقرار مینماید. اگرچه این مفهوم طیف گستردهای از کاربریها را دربر میگیرد، در این بخش ما تنها به کاربری آن در گستره کودکان و نوجوانان در بحران میپردازیم؛ زمانی که کودکان و نوجوانان با مشکلات اجتماعی، احساسی یا شخصی روبهرو هستند و نیاز بهکتابدرمانی دارند. در بازتاب درمانی ، با کمک سر انگشت شست دست و دیگر انگشتان، نقاط بازتابی تحت فشار قرار می گیرند. در این روش به جای وارد کردن سوزن در برخی نقاط بدن با سر انگشتان خود بر آن نقاط فشار آورده میشود تا جریان انرژی حیاتی به ناحیه آسیب دیده وارد گردد.

رفلکسولوژی ( بازتاب درمانی ) یک هنر 4000 ساله و از جمله ماساژ های درمانی پرطرفدار است که با اعمال فشار به نقاط مشخصی از دست ، پا و لاله گوش برای کاهش درد ، کاهش استرس و بسیاری از موارد دیگر کاربرد دارد. این طب به عنوان یکی از قدیمیترین اعمال شفابخش، هزاران سال است که در آسیا برای تسکین تعداد زیادی از بیماریهای عمومی بهکار رفته است. گشتالت این دیدگاه را پیشنهاد میکند که از این طریق، بهجای نگرانی در مورد علت وقوع یک اتفاق یا عواقب آن، تمرکز بر درک چگونگی تأثیرش روی ما کمک میکند تا بهتر با آن روبرو شویم و خود را دچار اضطراب نکنیم. بهجای نگرانی در مورد گذشته یا آینده، بتوانند بر لحظه حال زندگیشان سرمایهگذاری کنند و از مشکلات روحی و روانی فاصله بگیرند. با همانندسازی و پالایش روانی، کودک و نوجوان برای تجزیه و تحلیل مشکلات خود توانمندتر میشود. زمانی که یک نوزاد یا کودک پریشان است، واکنش طبیعی ما این است که او را با در آغوش گرفتن و مالش دادن پشتاش به طور فیزیکی آرام کنیم. بازتاب شناسی یا رفلکسولوژی هنری ظریف و شکلی از درمان های طب کل نگر است که نباید آن را با ماساژ اشتباه گرفت بلکه یک نوع فشار درمانی ویژه و معین است.

ادبیات میتواند کودکان را در درک عواطف خود، همذاتپنداری با شخصیتهایی که احساسهای مشابه را تجربهمیکنند و نیز کسب بینشی نوین نسبت به چگونگی برخورد دیگران با همان مشکلات، یاری رساند. فکر کتابدرمانی از آنجا برمیخیزد که انسان به تعیین هویت با دیگران از راه ادبیات و هنر علاقهمند است. این کتاب نیز با همه محتوای دقیق و ارزشمندش در همین راستا نوشته شده است و میتواند به آگاهی بیشتر مخاطب از رواندرمانی بیانجامد. با همانند سازی و پالایش روانی، کودک و نوجوان برای تجزیه و تحلیل مشکلات خود توانمندتر می شود. کودک و نوجوان از جنبه احساسی در گیر داستان می شود و می تواند احساسات خود را در شرایطی امن بروز دهد. کودکان هنگام کتاب درمانی سه فرایند را تجربه می کنند: فرایند همانند سازی، فرایند پالایش روانی و فرایند بینش درون. در این رویکرد شرکتکنندگان یاد میگیرند با درون خود سازگار شوند، گذشته را رها کنند و با لحظه حال درگیر شوند. گفته میشود که ریهها مستقیماً با بخش میانی سینهی پا مرتبط هستند. زمانی که این همانندسازی صورت گرفت، فرآیند پالایش روانی نیز انجام میشود. گفت و گوی گروهی و فعالیت های جمعی در پی این خواندن انجام می شود. کتاب درمانی می تواند به شکل انفرادی و یا گروهی انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید