«اسفناک»ِ «نیازمند سانسور»


در میان این سیاسیون اما تحلیل‌ها کاملا دودسته و در تضاد با یکدیگر است؛ یکی آینده را در صورت ادامه وضع موجود «اسفناک» توصیف می‌کند و دیگری معتقد است اوضاع آنقدرها هم که رسانه‌ها می‌گویند بد نیست و به تعبیری دچار وارونگی حقیقت شده‌ایم!

دیدگاهتان را بنویسید