آیا خوب است «خوب» باشیم؟

به گزارش مجله خبری نگار،مصطفی تبریزی، روانشناس در پاسخ به این پرسش که «انسان خوب و کامل چطور انسانی است؟»، اظهار داشت: خوب بودن یک مفهوم ارزشی بوده و علمی نیست؛ مثلاً در نزد شما که مذهبی هستید آدم مذهبی خوب است، اما در نزد دیگر افراد مذهبی بودن را خوب نمی‌دانند.

وی افزود: این خوب یا بد بودن موضوع علم نیست، بلکه موضوع ارزش‌هاست؛ ممکن است شما در یک جا چیزی را خوب می‌بینید و یک جا آن را بد می‌بینید؛ عده‌ای به چیزی می‌گویند خوب است و عده‌ای می‌گویند بد است.

این روانشناس متذکر شد: در نتیجه خوب بودن یک مفهوم ارزشی است و ارزش‌ها خوب بودن یا بد بودن را تفسیر می‌کنند، اما علم به ارزش‌ها کاری ندارد.

تبریزی در توضیح بیشتر این موضوع، ابراز کرد: صفات خوب را فضیلت می‌گوییم؛ مانند شجاعت، مهربانی و جوانمردی، اما در مصادیق تعریف علمی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید